ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


หัวข้อ : บุคคลผู้มีสิทธิเสนอคดีต่อศาล คือ คู่ความ
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจบุคคลผู้มีสิทธิเสนอคดีต่อศาล คือ คู่ความ 


ป.วิ.พ. มาตรา ๑(๑๑) บุคคลผู้ยื่นคำฟ้อง หรือ ถูกฟ้องต่อศาล และเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลนั้นๆ ตามกฎหมาย หรือใน ฐานะทนายความ
คนที่เป็นตัวความ จะต้องถูกบังคับคดีเสมอ คนที่เป็นคู่ความไม่จำเป็นต้องถูกบังคับคดี ...เช่น ทนายความ ยึดทรัพย์ทนายได้ไหม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้เข้าแทนที่คู่ความ มาตรา ๔๒
คนที่เป็นตัวความต้องถูกบังคับคดี
คนที่เป็นคู่ความ ป.วิ.พ. มาตรา ๑ (๑๑) คือบุคคลผู้มีสิทธินำคดีแพ่งขึ้นสู่ศาล ต้องมีความสามารถตามกฎหมาย ตามบทบัญญัติ ป.พ.พ. 
ถ้าเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ จะนำคดีแพ่งขึ้นสู่ศาลได้หรือไม่ คำตอบอยู่ใน มาตรา ๕๖
ใช้คำว่า ผู้ไร้ความสามารถ ป.วิ.พ. มาตรา ๕๖ ไม่ใช่ คำคนไร้ความสามารถ กลับไปดู ป.วิ.พ. มาตรา ๑ (๑๒) บุคคลผู้ไร้ความสามารถ หมายความว่า บุคคลใดๆ ซึ่งไม่มีความสามารถตามกฎหมายหรือความสามารถถูกกำจัดโดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถ
ผู้ไร้ความสามารถ มีความหมายกว้างกว่า คนไร้ความสามารถ ผู้ไร้ความสามารถ หมายถึงรวมบุคคลไร้ความสามารถทุกชนิด
ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นคนล่ะคนกับ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ ตามป.วิ.พ.มาตรา ๑ (๑๓) บุคคลซึ่งตามกฎหมายมีสิทธิที่จะกระทำแทนบุคคลผู้ไร้ความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ต้องให้คำอนุญาต หรือให้ความยินยอมแก่ผู้ไร้ความสามารถในอันที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

บุคคลผู้มีสิทธิเสนอคดีต่อศาล คือ คู่ความ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 745 ครั้ง
ลงวันที่ 29/12/2014 15:21:35
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21406 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)