หัวข้อ : อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มาตรา ๘๕
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
มาตรา ๘๕ เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
การค้นนั้นจักต้องทำโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ค้น
สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อสังเกต
๑) กฎหมายให้อำนาจเฉพาะเจ้าพนักงานเท่านั้น อาจเป็นเจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับ ราษฎรแม้จะมีอำนาจจับตามมาตรา ๗๙, ๘๒ แต่เมื่อจับแล้วต้องรีบส่งตัวเพื่อให้เจ้าพนักงานที่รับตัวทำการตรวจค้น ราษฎรไม่มีอำนาจค้นเอง

๒) คำว่า หญิงอื่น อาจเป็นราษฎรหรือเจ้าพนักงานหญิงก็ได้ และหากมิได้ค้นตัวหญิงโดยตรง เช่น ค้นกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเงิน รถยนต์ที่หญิงขับมา ฯลฯ ไม่ต้องใช้หญิงอื่นค้นก็ได้

๓) สิ่งของใดที่ยึดไว้ เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด ในคดีที่มีจำเลยหลายคน แม้บางคนจะถึงที่สุดไปก่อน แต่หากยังมีจำเลยอื่นที่ยังยื่นฎีกาอยู่ คดีก็ยังไม่ถึงที่สุดตามความหมายมาตรานี้ ฉะนั้นคำว่า “จนกว่าคดีถึงที่สุด” ตามมาตรา ๘๕ วรรคสามจึงหมายถึง ถึงที่สุดทั้งคดี (ฎีกาที่ ๓๖๓/๒๕๕๔)

อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ มาตรา ๘๕ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1109 ครั้ง
ลงวันที่ 04/02/2015 22:34:13


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      

ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24416 คน


sitemap.xml