ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕๖/๒๕๒๕
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายภาษีอากร ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจคำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕๖/๒๕๒๕ การที่บริษัทต่างประเทศขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้ เนื่องจากโจทก์เป็นตัวเชื่อมให้ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้แก่บริษัทซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการขายสินค้า เมื่อบริษัทต่างประเทศได้รับชำระค่าสินค้าย่อมมีเงินได้หรือผลกำไรรวมอยู่ด้วย โจทก์จึงมีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ตาม มาตรา ๗๖ ทวิ

หมายเหตุ คดีนี้ถ้าเกิดขึ้นในปัจจุบันและโจทก์วางแผนภาษี (Tax Planning) โดยอาศัยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ ๒/๒๕๒๖ แล้วโจทก์จะไม่มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีตามมาตรา ๗๖ ทวิ แต่อย่างใด

 

อ้างอิง : วิชา กฏหมายภาษีอากร (อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม) รวมคำบรรยายเนติ สมัยที่ 68 เล่มที่ 4

คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๕๖/๒๕๒๕ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 586 ครั้ง
ลงวันที่ 02/07/2015 22:52:30
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20911 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา