LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : สัญญาที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง
หมวดหมู่ : รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ (ฎีกา 5ดาว)คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 27/2551 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนราชการอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานทางปกครอง ทำสัญญากับเอกชนรายหนึ่งเป็นสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 500 เครื่อง เพื่อแจกจ่ายไปตามโรงเรียนต่างๆ คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่า สัญญานี้เป็นสัญญาทางปกครองเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานทางปกครองใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะทางด้านการเรียนการสอน 

.

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 23/2554 วิทยาลัยสารพัดช่างอยู่ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา ทำสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน และทำสัญญาซื้อระบบเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็เพื่อเอามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน ล้วนแต่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะทางด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัย คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่าเป็นสัญญาทางปกครองเหมือนกัน โดยเหตุผลแต่เพียงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่ามาและระบบเน็ตเวิร์คที่ซื้อเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการทำบริการสาธารณะ บริษัทที่ให้เช่าคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คให้ไม่ได้มีหน้าที่มาร่วมทำจัดการการเรียนการสอนกับวิทยาลัยเลย ตัววิทยาลัยสารพัดช่างจะเป็นคนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คเหล่านี้ทำบริการสาธารณะด้วยตัววิทยาลัยเอง อันนี้เป็นสังหาริมทรัพย์ ไม่มีทางเป็นสัญญาจัดให้มีสาธารณูปโภคได้เลย ขณะเดียวกันก็ไม่มีทางจะถือว่าเป็นสัญญาให้ทำบริการสาธารณะได้ด้วย เพราะว่าผู้ขายก็ดี ผู้ให้เช่าก็ดีไม่ได้มีหน้าที่มาทำบริการสาธารณะร่วมกับหน่วยงานทางปกครอง 

.

http://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/admin/liblinks/files/September_8_2011_2_51_fe4d2bcd8dcf1e41691e37dc7058551a.pdf

.

            คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ 28/2554 จังหวัดสระบุรีมอบอำนาจให้ผู้ว่าการศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดสระบุรี ทำสัญญาซื้อครุภัณฑ์ไอทีจากเอกชนมาบริการนักท่องเที่ยว ล้วนเป็นสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ศูนย์กลางท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดสระบุรีต่างหากที่จะเป็นคนใช้อุปกรณ์ไอทีจัดทำบริการสาธารณะ สัญญานี้ไม่มีทางเป็นสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค และจะบอกว่าเป็นสัญญาบริการสาธารณะก็ไม่ได้ 

.

http://www.supremecourt.or.th/webportal/maincode/admin/liblinks/files/May_9_2011_9_59_b8d4d4226310d7cb00bfca89242cc64b.pdf

.

.

ที่มา คำบรรยายเนติ เล่ม 16 ปกครอง ครั้งที่ 13

สัญญาที่คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 1589 ครั้ง
ลงวันที่ 26/01/2014 14:25:52


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ