LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : เจาะฎีกาค้ำประกัน - ถ้าหนี้ประธานระงับผู้ค้ำประกันก็หลุดพ้นความรับผิด - เนติฯ สมัยที่ 69 เล่มที่8
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)ถ้าหนี้ประธานระงับผู้ค้ำประกันก็หลุดพ้นความรับผิด

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๙๓๘/๒๕๔๐ จำเลยที่ ๑ กู้เงินธนาคารโจทก์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอมเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๒ ต่อปี จำเลยที่ ๔ ทำสัญญาค้ำประกัน การชำระหนี้ดังกล่าว ต่อมาจำเลยที่ ๑ ผิดนัด การที่โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตกลง เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งโดยจำเลยที่ ๔ มิได้ตกลงยินยอมด้วยนั้น มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ตามสัญญากู้ จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่หนี้ตามสัญญากู้จึงไม่ระงับสิ้นไป จำเลยที่ ๔ ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน (รับผิดในต้นเงินและดอกเปียร้อยละ ๑๒ ต่อปี แต่จำเลยที่ ๑ รับผิดในต้นเงินและดอกเบี้ยตามที่ ตกลงเปลี่ยนแปลงซึ่งสูงกว่าร้อยละ ๑๒ ต่อปี)

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๓/๒๕๕๐ จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ตามคำขอเปิด เลตเตอร์ออฟเครดิตและสัญญาทรัสตรีซีท โดยมีจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาค้ำประกัน แม้ต่อมา จำเลยที่ ๑ ทำหนังสือสัญญารับสภาพหนี้ต่อโจทก์ ซึ่งเป็นเพียงการยอมรับว่าจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์และจะชำระหนี้ มิได้เป็นการแปลงหนี้ใหม่อันจะมีผลให้หนี้เดิมระงับไป จำเลยที่ ๒ จึงยังคงต้องรับผิดต่อโจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน

 

อ้างอิง : วิชา ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (อ.ปัญญา ถนอมรอด) เล่มที่8 การบรรยายครั้งที่8 สมัยที่ 69

เจาะฎีกาค้ำประกัน - ถ้าหนี้ประธานระงับผู้ค้ำประกันก็หลุดพ้นความรับผิด - เนติฯ สมัยที่ 69 เล่มที่8 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 1147 ครั้ง
ลงวันที่ 25/07/2016 14:43:20


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ