ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม





หัวข้อ : คำวินิจฉัย คดีครอบครัว - วิชา ครอบครัว (ศอ.ประสพสุข บุญเดช) เล่มที่1 เนติ สมัยที่ 1/70
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)







คดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ๑/๒๕๔๐ คดีฟ้องเรียกบุตรคืน เป็นคดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๑๘/๒๕๔๗ ร้องขอเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแทนการให้ความยินยอมของมารดาที่จังหวัด นราธิวาส ไม่มีกฎหมายอิสลามบัญญัติไว้ แต่มีบัญญัติไว้ในบรรพ ๕ มาตรา ๑๕๙๘/๒๑ จึงเป็นคดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๓๑/๒๕๕๐ ฟ้องเกี่ยวกับมรดกของภริยาเป็นคดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๖/๒๕๕๓ สัญญาท้ายทะเบียนการหย่าไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว แม้คู่หย่าตายก็ตกเป็นมรดก เมื่อสัญญาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ สิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีภริยา จึงเป็นคดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๑/๒๕๕๔ อัยการฟ้องบิดามารดาแทนบุตรขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่งที่บุตรโอนที่ดินคืนให้บิดามารดาเป็นคดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ๒๒/๒๕๕๖ ฟ้องภายหลังการหย่าสินสุด แล้ว เพื่อขอให้ชำระเงินส่วนที่เหลือตามสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งตกลงว่าจะให้เพื่อไปจดทะเบียนหย่าและไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ อีก เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการสิ้นสุด แห่งการสมรสเป็นคดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๔/๒๕๕๗ ฟ้องเรียกค่าอุปการะ เลี้ยงดูบุตรและค่าเลี้ยงชีพ รวมทั้งให้ใส่ชื่อรวมในที่ดินสินสมรสเป็นคดีครอบครัว ส่วน ฟ้องให้บุคคลภายนอกส่งโฉนดที่ดินสินสมรสด้วยเป็นมูลคดีเกี่ยวเนื่องกัน ฟ้องรวมกันใน ศาลเยาวชนและครอบครัวได้

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๓๔/๒๕๕๘ คนต่างชาติที่เป็นอดีต สามีฟ้องอดีตภริยาที่เป็นคนไทย ขอให้พิพากษาว่าทรัพย์สินเป็นสินส่วนตัวของตน เป็นคดีครอบครัว

 

คดีที่มิใช่คดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ๑๕/๒๕๔๓ ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินของชายหญิงที่มาอยู่กินด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส ไม่ใช่คดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๑๗/๒๕๕๐ ฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้เยาว์กระทำละเมิด ไม่ใช่คดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๒๒/๒๕๕๐ ฟ้องเรียกให้คืนเงินและ ทรัพย์สินที่มอบให้ในวันทำพิธีแต่งงานในฐานลาภมิอันควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ ไม่ใช่ในฐานสินสอดและของหมั้น ไม่ใช่คดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๒/๒๕๕๔ บุตรฟ้องบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและบุคคลภายนอกให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินแล้วโอนที่ดินให้แก่บุตรตามสัญญา เมื่อบิดาและบุตรไม่มีความสัมพันธ์กันตามกฎหมายและเป็นการบังคับ ให้ปฏิบัติตามสัญญาอันเป็นนิติกรรมทั่วไป จึงไม่เป็นคดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๑/๒๕๕๗ ฟ้องขับไล่ออกจากที่ดิน ที่จำเลยอ้างว่าเป็นสินส่วนตัวของจำเลย เป็นเรื่องละเมิด ไม่เป็นคดีครอบครัว

        คำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ ยช. ๑๑/๒๕๕๘ พี่ฟ้องน้องให้เพิกถอน การใช้นามสกุลร่วมกันไม่ใช่ฟ้องบุคคลในครอบครัวและเป็นการโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล ไม่ใช่คดีครอบครัว

 

อ้างอิง : วิชา ครอบครัว (ศอ.ประสพสุข บุญเดช) เล่มที่1 เนติ สมัยที่ 1/70





คำวินิจฉัย คดีครอบครัว - วิชา ครอบครัว (ศอ.ประสพสุข บุญเดช) เล่มที่1 เนติ สมัยที่ 1/70 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 214 ครั้ง
ลงวันที่ 07/06/2017 10:32:06




ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน



ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ





เลือกประเภท:





[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20865 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา