ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


หัวข้อ : เจาะหลัก-สกัดฎีกา : คำให้การ
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจแบบของคำให้การ

        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น บัญญัติให้คำให้การต้องทำเป็นหนังสือ จะแถลงด้วยวาจาไม่ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เช่น วิธีพิจารณา วิสามัญในศาลชั้นต้น ลักษณะ ๒ หมวด ๑ คดีมโนสาเร่ จำเลยจะยื่นคำให้การเป็น หนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ตามมาตรา ๑๙๓ วรรคสาม และมาตรา ๑๙๖ วรรคสอง หรือคดีแรงงาน เป็นต้น

        ต้องใช้แบบพิมพ์ของศาล โดยคำให้การต้องระบุรายละเอียดตามรายการใน แบบพิมพ์คำให้การให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๗

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๙/๒๕๓๐ คำให้การจำเลยจะต้องใช้กระดาษแบบพิมพ์ คำให้การตามที่ทางราชการกำหนดไว้ จะใช้กระดาษแบบพิมพ์อย่างอื่นอันเป็นการฝ่าฝืน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๖๗ ไม่ได้

        หมายเหตุ ถ้าคำให้การมิได้ใช้แบบพิมพ์ของศาล ศาลชอบที่จะมีคำสั่งให้ทำคำให้การมายื่นใหม่เสียให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๘ มิฉะนั้น ศาลชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำให้การได้ (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๙๑๕๑/๒๕๕๙) และมีผลให้จำเลยตกเป็นผู้ขาดนัดยื่นคำให้การ

 

อ้างอิง : หนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต  วิชา กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค2 (อ.สมชาย พงษธา) เล่มที่6 การบรรยายครั้งที่5

เจาะหลัก-สกัดฎีกา : คำให้การ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 189 ครั้ง
ลงวันที่ 11/01/2018 21:55:45
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21406 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)