หัวข้อ : ครอบครองปรปักษ์ หมายถึง?
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

คำว่า “ครอบครองปรปักษ์” หมายถึง การครอบครองที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกรรมสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สิน

       นโยบายในเรื่องได้กรรมสิทธิ์โดยปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 นี้ เมื่อมองในด้านผู้ครอบครอง เป็นเรื่องที่ต้องการให้กรรมสิทธิ์เป็นรางวัลแก่ผู้ครอบครองทำประโยชน์มานาน 
      ส่วนในด้านผู้ถูกแย่งกรรมสิทธิ์นั้น เห็นว่า กฎหมายจะช่วยเหลือผู้นอนหลับทับสิทธิเป็นเวลานานโดยไม่จัดการขวนขวายฟ้องเอาคืนเช่นนั้นไม่ได้

ศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช

ครอบครองปรปักษ์ หมายถึง? | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 96 ครั้ง
ลงวันที่ 16/05/2018 23:04:41
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22440 คน