หัวข้อ : คำพิพากษาฎีกาที่ 10369/2559 ความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้าง
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

     คำพิพากษาฎีกาที่ 10369/2559 จำเลยขายสินค้าของผู้เสียหายได้รับเงินค่าสินค้ามา แทนที่จำเลยจะรวบรวมนำส่งเงินไปฝากธนาคาร แต่จำเลยนำเงินนั้นไปเป็นของจำเลยแล้วใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ยอดสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์กับจำนวนเงินที่ผู้เสียหายควรได้รับมาจากการจำหน่าย อันเป็นวิธีการที่ผู้เสียหายจะไม่ทราบว่าจำเลยไม่ได้นำส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย ต่อเมื่อตรวจสอบสต๊อกสินค้าแล้วจึงจะทราบว่าจำนวนสินค้าไม่ตรงกับจำนวนเงินที่มีการจำหน่าย ดังนี้ เงินที่จำเลยรับมาจากลูกค้าซึ่งได้จากการจำหน่ายสินค้าเป็นการรับเงินไว้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของผู้เสียหาย เพียงแต่ให้จำเลยยึดถือไว้ชั่วคราว อำนาจในการครอบครองควบคุมดูแลทรัพย์สินยังเป็นของนายจ้าง ผู้เสียหายไม่ได้ส่งมอบการครอบครองให้แก่จำเลย เมื่อจำเลยเอาเงินของผู้เสียหายไป จึงเป็นการเอาเงินไปโดยเจตนาทุจริต เป็นความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้เสียหายที่เป็นนายจ้าง ตาม ป.อ.มาตรา 335 (11) วรรคแรก มิใช่เป็นความผิดฐานยักยอก

 

หมายเหตุ

1. ผู้เสียหายเป็นนิติบุคคลชื่อบริษัท แบล็ค แคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายอาหารประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
2.จำเลยเป็นพนักงานดูแลร้าน มีหน้าที่พิมพ์รายการขายสินค้าในแต่ละวันเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ นำเงินยอดขายแต่ละวันฝากเข้าธนาคาร สั่งสต๊อกสินค้าในแต่ละวันหรือรายสัปดาห์ ตรวจนับยอดสินค้าแล้วส่งรายงานยอดสต๊อกคงเหลือแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนไปยังสำนักงานใหญ่
3.วิธีการเอาเงินไป คือ ได้บันทึกรายการขายแต่ไม่ได้ออกใบเสร็จให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าออกจากร้านจึงยกเลิกรายการแล้วจำเลยเก็บเงินที่ได้รับจากลูกค้าไว้เอง และยังเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ามีมูลค่าเป็นสินค้าที่ไม่มีมูลค่า คือ ลูกค้าซื้อกาแฟเย็น จำเลยจะเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าเป็นแก้วเทคอะเวย์ ซึ่งแก้วเปล่ามีมูลค่าเป็นศูนย์
4. คดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานว่าจำเลยกระทำผิดอย่างไร แต่จำเลยได้ทำบันทึกไว้ว่าจำเลยทุจริตอย่างไร และจำเลยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายโดยการผ่อนชำระ
5. คดีนี้ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้าง ส่วนศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานยักยอก ศาลฎีกาเห็นด้วยกับศาลชั้นต้น)

คำพิพากษาฎีกาที่ 10369/2559 ความผิดฐานลักทรัพย์ของนายจ้าง | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 495 ครั้ง
ลงวันที่ 21/05/2018 10:11:40


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24142 คน