LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : ผิดสัญญาชำระหนี้ สัญญาให้บริการสินเชื่อทีเอ็มบี เรดดี้
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

 
            คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4048/2560 (หน้า 178 เล่ม 2) สัญญาให้บริการสินเชื่อทีเอ็มบี เรดดี้ แคช ที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ เป็นกรณีที่โจทก์ให้วงเงินสินเชื่อแบบหมุนเวียนโดยโจทก์เป็นผู้กำหนดวงเงิน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของโจทก์ ซึ่งจำเลยในฐานะผู้กู้สามารถเบิกถอนได้ โดยโจทก์ออกบัตรกดเงินสดพร้อมกำหนดรหัสประจำตัวให้แก่จำเลยในการนำไปใช้เบิกถอนเงินจากเครื่องรับฝากและถอนเงินอัตโนมัติ(AMT)ของโจทก์และสถาบันการเงินอื่นได้ตามความต้องการของจำเลยภายในวงเงินที่โจทก์กำหนด การให้บริการสินเชื่อดังกล่าวจำเลยต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 22 ต่อปี หากผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 28 ต่อปี และต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่โจทก์ออกใบแจ้งยอดบัญชีส่งให้จำเลยในแต่ละเดือน จำเลยต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี และต้องเสียเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่างๆตามที่โจทก์กำหนด เงินที่โจทก์ยอมให้จำเลยเบิกถอนในแต่ละครั้งเป็นเพียงความผูกพันระหว่างโจทก์กับจำเลยตามสัญญาบริการสินเชื่อ ส่วนการที่โจทก์ออกบัตรกดเงินสดให้แก่จำเลยก็เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่จำเลยในการเบิกถอนเงินวิธีหนึ่งในจำนวนหลายวิธีที่โจทก์กับจำเลยตกลงกันไว้เท่านั้น จำเลยอาจเลือกวิธีอื่นในการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช่บัตรกดเงินสดก็ย่อมกระทำได้ กรณีจึงไม่มีลักษณะเป็นเงินที่โจทก์ได้ออกทดรองแทนไปก่อน แต่เป็นเงินที่จำเลยได้รับไปจากโจทก์ตามวงเงินสินเชื่อที่จำเลยได้ทำสัญญาไว้กับโจทก์ สิทธิเรียกร้องของโจทก์เช่นนี้กฎหมายมิได้บัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนดอายุความสิบปีตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/30
            ตามคำฟ้องของโจทก์บรรยายว่าจำเลยได้ผิดนัดผิดสัญญา กล่าวคือ จำเลยได้ชำระหนี้เพื่อทำการหักทอนเงินในบัญชีไปเพียงบางส่วน โดยปรากฏยอดหนี้คงค้างชำระเพียง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 จำเลยค้างชำระเป็นเงินต้นจำนวน 110,500 บาท ดอกเบี้ยจำนวน 10,372.33 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆจำนวน 25.68 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 120,898.01 บาท จากนั้นจำเลยไม่ได้เบิกถอนเงินสดและชำระหนี้ให้แก่โจทก์ จึงถือว่าสัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นอันเลิกกันโดยปริยาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเอาจากจำเลยตามข้อตกลงในสัญญาต่อไป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยตามข้อตกลงนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเบี้ยปรับตามความหมายของ ป.พ.พ.มาตรา 379 และมาตรา 381 วรรคหนึ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจำเลยจะชดใช้แก่โจทก์เมื่อไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร ถ้าศาลเห็นว่าสูงเกินส่วนก็มีอำนาจใช้ดุลพินิจลดลงได้ตามมาตรา 383

ผิดสัญญาชำระหนี้ สัญญาให้บริการสินเชื่อทีเอ็มบี เรดดี้ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 1394 ครั้ง
ลงวันที่ 21/05/2018 10:12:33


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ