หัวข้อ : บุกรุกตามมาตรา ๓๖๔ "โดยมีอาวุธ" ตามมาตรา ๓๖๕ (๒) / เนติฯ สมัยที่71
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

บุกรุกตามมาตรา ๓๖๔ “โดยมีอาวุธ” ตามมาตรา ๓๖๕ (๒)

        มาตรา ๓๖๔ มีองค์ประกอบความผิด ๓ ประเภท (๑) “เข้าไปใน” (๒) “ซ่อนตัว อยู่ใน” (๓) “ไม่ยอมออกไป”

        ประเด็น (๑) จำเลย “เข้าไปใน” บ้านผู้เสียหาย แล้วหยิบมีดที่พบวางอยู่ไปแทงผู้เสียหาย ศาลชั้นต้นในฎีกาที่ ๗๑๔๖/๒๕๕๒ ลงโทษจำเลยตามมาตรา ๓๖๕ (๒) ด้วย (นอกจากความผิดฐานอื่นๆ) ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน แต่ในประเด็นนี้ ศาลฎีกา พิพากษาแก้โดยไม่ลงโทษจำเลยตามมาตรา ๓๖๕ (๒) ด้วย

 

        คำถาม เหตุใดจำเลยไม่ผิดมาตรา ๓๖๕ (๒)

        คำตอบ เพราะขณะที่จำเลย “มีอาวุธ” ความผิดฐานบุกรก (โดยการ “เข้าไป”) ได้ “สำเร็จ” และ “สิ้นสุด” ลงไปแล้วตั้งแต่  “เข้าไป”   (ฎีกาที่ ๑๘๘๑/๒๕๓๘  และ  ๘๑๕/๒๕๔๑)   ขณะที่จำเลยมีอาวุธขณะนั้นเป็น “ผล” ของการกระทำความผิดฐานบุกรุก (ความผิดได้ “สิ้นสุด” ลงไปแล้ว ก่อนจำเลยมีอาวุธ) หลักกฎหมาย ต้องมีอาวุธขณะ “ความผิดเกิดขึ้นและยังไม่สิ้นสุด”

 

 

        (๒) “ซ่อนตัวอยู่ใน” คำถาม หากขณะที่จำเลยซ่อนตัว จำเลยพบอาวุธและ เอามาติดตัวไว้ จำเลยผิดมาตรา ๓๖๕ (๒) หรือไม่

        คำตอบ ผิดมาตรา ๓๖๕ (๒) เพราะการ “ซ่อนตัวอยู่ใน” เป็น “ความผิดต่อเนื่อง” (อ.จิตติ หัวข้อ ๑๔๑๖) ซึ่ง หมายความว่า ขณะที่จำเลยมีอาวุธ การ “ซ่อนตัวอยู่ใน” ยิงเป็นความผิดอยู่ตลอดเวลา ไม่สิ้นสุดลง (เป็นความผิดสำเร็จแล้วแต่ยังไม่ “สิ้นสุด” ลง)

 

 

        (๓) “ไม่ยอมออกไป” คำถาม หลังจากที่จำเลย “ไม่ยอมออกไป” จำเลยพบอาวุธและเอามาติดตัวไว้ จำเลยผิดมาตรา ๓๖๕ (๒) หรือไม่

        คำตอบ ไม่ผิดมาตรา ๓๖๕ (๒) เหตุผล เพราะการ “ไม่ยอมออกไป” ไม่ใช่ “ความผิดต่อเนื่อง” (อ.จิตติ หัวข้อ ๑๕๑๗) ซึ่งหมายความว่า เมื่อจำเลย “ไม่ยอมออกไป” ก็เป็นความผิดสำเร็จและ “สิ้นสุด” ลงทันที

        ดูฎีกาที่ ๒๖๑๖/๒๕๕๓ บ้านของผู้เสียหายเป็นบ้านเดี่ยวปลูกอยู่ในที่ดิน ซึ่งมีบริเวณหน้าบ้าน การที่จำเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายบอกผู้เสียหายให้เบาวิทยุ ที่เปิดเสียงดังเป็นการเข้าไปโดยมีเหตุอันสมควร การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด แต่เมื่อผู้เสียหายไล่ให้จำเลยออกจากบ้านแล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะอยู่อีก การที่จำเลยยังคงอยู่และใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดฐานบุกรกโดยใช้กำลังประทุษร้าย มีอาวุธมีดและกระทำในเวลากลางคืน

        ข้อสังเกต

        ๑. ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยมีความผิดตามมาตรา ๓๖๕ (๑) (๒) (๓) ประกอบมาตรา ๓๖๔ (นอกฐานความผิดฐานอื่นๆ)

        ๒. การที่จำเลย “ยังคงอยู่” ในบ้านผู้เสียหาย คือ การกระทำที่ครบองค์ประกอบของการ “ไม่ยอมออกไป” ขณะนั้น ความผิดกำลังเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่จำเลยมีอาวุธ” และ “ใช้กำลังประทุษร้าย” ผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดตามมาตรา ๓๖๕ (๑) และ (๒) ได้

        ๓.  หากจำเลย “ยังคงอยู่” อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระหว่างที่เจ้าของบ้านโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึง จำเลยพบมีดที่วางอยู่และหยิบมาแทงผู้เสียหาย หากถือว่า ขณะนั้นความผิดฐานบุกรุกโดยการ “ไม่ยอมออกไป” ได้ “สิ้นสุด” ลงไปแล้ว จำเลยก็จะไม่มีความผิดตามมาตรา ๓๖๕ (๑) (๒) เพราะขณะ นั้นไม่มี “การกระทำความผิด” ต่อไปอีกแล้ว

        ๔. จึงต้องศึกษาให้ดีว่า ความผิดนั้นๆ เป็น “ความผิดต่อเนื่อง” หรือไม่ เพราะมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การ “นับอายุความ” การถือว่าขณะนั้นผู้ได้รับความเสียหายเป็น “ผู้เสียหาย” หรือไม่ เป็นต้น

 

    อ้างอิง วิชากฏหมายอาญา มาตรา 59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) เล่มที่1 การบรรยายครั้งที่1 สมัยที่ 71

บุกรุกตามมาตรา ๓๖๔ "โดยมีอาวุธ" ตามมาตรา ๓๖๕ (๒) / เนติฯ สมัยที่71 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 190 ครั้ง
ลงวันที่ 05/06/2018 13:00:33
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22658 คน