หัวข้อ : ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ (ครั้งที่ ๒ สมัยที่ (๖๙, ๗๐)
หมวดหมู่ : ถาม-ตอบ ฎีกาเด่นติดดาว (ประเด็นฎีกา 5ดาว)

ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ (ครั้งที่ ๒ สมัยที่ ๗๐) สอบวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๑
คำถาม เหตุที่ทำให้ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด มีได้ในกรณีใดบ้าง
ธงคำตอบ ตอบตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๐๖


ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ (ครั้งที่ ๒ สมัย ๖๙) สอบวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๐
คำถาม การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๖๒ กับการกระทำโดยบันดาลโทสะตามมาตรา ๗๒ มีหลักเกณฑ์อย่างไรให้อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
ธงคำตอบ ตอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๒ และมาตรา ๗๒ 

 

อ้างอิง : รวมคำบรรยายเนติฯ เล่มที่2 กฏหมายอาญา มาตรา59-106 (ศอ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์) สมัยที่ 71

ข้อสอบปากเปล่าเนติฯ (ครั้งที่ ๒ สมัยที่ (๖๙, ๗๐) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 199 ครั้ง
ลงวันที่ 13/06/2018 09:00:25
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22658 คน