หัวข้อ : กรณีมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางในการพื้นฟูกิจการ
หมวดหมู่ : สกัดหลัก ฎีกา 5ดาว กฎหมายล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ที่น่าสนใจ

กรณีมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางในการพื้นฟูกิจการ

 

        คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๘๕๘/๒๕๔๖ เมื่อธุรกิจของลูกหนี้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ลูกหนี้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหล็ก มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของลูกหนี้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม (มอก.) จากกระทรวงอุตสาหกรรม สาเหตุที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงิน สาเหตุหลัก มาจากวิกฤติทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลดค่าเงินบาทและการชะงักงันของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างตั้งแต่ ปี ๒๕๔๑ อันถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก การพื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้สามารถรักษาองค์กรทางธุรกิจให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ ทั้งปรากฏว่าลูกหนี้มีลูกจ้างกว่า ๑,๐๐๐ คน การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้จะทำให้สามารถรักษาการจ้างงานจำนวนมากนี้ไว้ต่อไป ทั้งปรากฏว่าก่อนที่ผู้ร้องขอทั้งสองจะยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ได้พยายามประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ ทั้งหลาย แต่การประนอมหนี้ภายนอกกรอบของพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ ยังไม่อาจสำเร็จได้ กรณีจึงมีเหตุสมควรที่จะพื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และได้ความว่า กิจการของลูกหนี้นั้นยังสามารถที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยการปรับโครงสร้าง ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นโดยการขยายระยะเวลาในการชำระเงิน การแปลงหนี้เป็นทุน การร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อลดต้นทุนทางการผลิต ทั้งในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้ รับการสนับสนุนจากกลุ่มเจ้าหนี้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ กรณีจึงมีช่องทางที่จะพื้นฟูกิจการของลูกหนี้

กรณีมีเหตุอันสมควรและมีช่องทางในการพื้นฟูกิจการ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 194 ครั้ง
ลงวันที่ 25/04/2019 10:19:23


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24031 คน