หัวข้อ : สภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay)
หมวดหมู่ : สกัดหลัก ฎีกา 5ดาว กฎหมายล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ที่น่าสนใจ

สภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay)

หลังจากมีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการโดยบุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอตาม มาตรา ๙๐/๔ ซึ่งอาจจะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานของรัฐ เมื่อศาลได้มีคำสั่งรับคำร้องขอไว้พิจารณาแล้ว นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอดังกล่าวจะก่อให้เกิดสภาวะพักการชำระหนี้ตามกฎหมาย จะทำให้ลูกหนี้ปลอดจากภาวะที่จะต้องถูกฟ้องร้องถูกบังคับ ถูกกระทำที่มุ่งต่อทรัพย์สินของลูกหนี้

สภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 520 ครั้ง
ลงวันที่ 26/04/2019 23:25:00


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24236 คน