หัวข้อ : ระยะเวลาบังคับของสภาวะการพักชำระหนี้
หมวดหมู่ : สกัดหลัก ฎีกา 5ดาว กฎหมายล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ที่น่าสนใจ

ระยะเวลาบังคับของสภาวะการพักชำระหนี้

มาตรา ๙๐/๑๒ วรรคหนึ่ง กำหนดเกี่ยวกับระยะเวลามีผลบังคับของสภาวะพักการชำระหนี้ไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔ นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอไว้เพื่อพิจารณาจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผน หรือวันที่คำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผน หรือวันที่ศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอหรือจำหน่ายคดี หรือยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หรือ พิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดตามความในหมวดนี้...”

 

จากบทบัญญัติดังกล่าว หมายความว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๑๓ และ มาตรา ๙๐/๑๔ ตลอดระยะเวลาที่ลูกหนี้อยู่ภายใต้กรอบของกระบวนพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการภายใต้การกำกับของศาล สภาวะพักการชำระหนี้มีผลใช้บังคับภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ ส่วนที่ว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔*** ก็คือ สภาวะพักการชำระหนี้ที่มีผลบังคับในช่วงดังกล่าว เจ้าหนี้หรือบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา ๙๐/๑๒ มีสิทธิยื่นคำร้องขอปลดเปลื้อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดสิทธินั้นได้ ตามมาตรา ๙๐/๑๓ และมาตรา ๙๐/๑๔ และหากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อจำกัดสิทธินั้นแล้ว เจ้าหนี้หรือบุคคลที่ถูกจำกัดสิทธินั้นไม่ต้องถูกจำกัดสิทธิตามมาตรา ๙๐/๑๒ อีกต่อไป

ระยะเวลาบังคับของสภาวะการพักชำระหนี้ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 347 ครั้ง
ลงวันที่ 27/04/2019 10:15:23


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24236 คน