ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

หัวข้อ : สกัดหลัก พรบ.ล้มละลาย มาตรา 26 และ มาตรา 27
หมวดหมู่ : สกัดหลัก ฎีกา 5ดาว กฎหมายล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ ที่น่าสนใจ

มาตรา ๒๖ ตราบใดที่ศาลยังมิได้สั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด เจ้าหนี้จะฟ้องคดีแพ่งอันเกี่ยวกับหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระได้ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้นำบทบัญญัติในมาตราก่อนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- หนี้ที่มีขึ้นก่อนที่ศาลจะมีคำส
ั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว เจ้าหนี้อาศัยมาตรา 26 นี้ ฟ้องเพื่อได้รับการชำระหนี้นั่นเอง
หนี้ที่มีขึ้นก่อนที่ศาลจะมีคำส
ั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ( มาตรา 27 ประกอบกับ มาตรา 91 รองรับไว้ )
: ถ้าศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูก
หนี้เด็ดขาดเมื่อใด เจ้าหนี้ที่มูลแห่งหนี้เกิดขึ้นก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หากประสงค์จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลุกหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว เจ้าหนี้เหล่านี้จะต้องมาดำเนินการตามมาตรา 27 ประกอบกับ มาตรา 91 ก็คือ มาขอรับชำระหนี้นั่นเอง
อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีคำพิพาก
ษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้เป็นแนวบรรทัดฐานว่า หนี้ที่จะขอรับชำระหนี้ได้ จะต้องเป็นหนี้เงินเท่านั้น เพราะฉะนั้น หนี้ที่มูลแห่งหนี้เกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เฉพาะหนี้เงินเท่านั้นที่จะต้องมาขอรับชำระหนี้ ฎีกา 5785/2533

- ส่วนหนี้ที่เป็นทรัพย์สิน หรือ กระทำการ กรณีนี้ต้องฟ้อง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 686/2551
พรบ.ล้มละลาย มาตรา 26 และ มาตรา 27 ที่ห้ามมิให้เจ้าหนี้ฟ้องคดีแพ่
งอันเกี่ยวกับหนี้ที่อาจจะขอรับชำระหนี้ได้ ห้ามเฉพาะหนี้เงินเท่านั้น ส่วนหนี้ที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่กัน ซึ่งเจ้าหนี้ไม่อาจขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ได้ เพราะไม่ใช้หนี้เงิน ไม่อยู่ในบังคับที่ห้ามมิให้ฟ้อง และโดยเหตุที่ผู้ล้มละลายไม่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินหรือข้อสู้คดีใดใดเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองต่อไป แต่เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งหนี้ที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของผู้ล้มละลายให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่โจทก
์ได้สกัดหลัก พรบ.ล้มละลาย มาตรา 26 และ มาตรา 27 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 1952 ครั้ง
ลงวันที่ 27/01/2014 22:41:06
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20911 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา