หัวข้อ : การคำนวณระยะเวลาจำคุก ฎีกาที่ 9171/1554
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจ


"การคำนวณระยะเวลาจำคุก"

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9171/1554 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รวมโทษจำคุกทั้งสองกระทงก่อนแล้วจึงลดโทษนั้นไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อลดโทษจำคุกแต่ละกระทงแล้วมีเศษเป็นเดือน การนับโทษจำคุกเป็นเดือนต้องนับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน แต่การนับโทษจำคุกเป็นปีต้องนับตามปีปฏิทินในราชการตาม ป.อ. มาตรา 21 วรรคสอง หากกำหนดโทษจำคุกเป็นเดือนเมื่อรวมโทษจำคุกได้ 12 เดือน จำเลยย่อมต้องรับโทษจำคุก 360 วัน แต่ถ...้ารวมโทษเป็น 1 ปี แล้ว จำเลยจะต้องรับโทษจำคุก 365 หรือ 366 วัน แล้วแต่กรณี ดังนั้นการรวมโทษจำคุกจากเดือนเป็นปีย่อมเป็นผลร้ายแก่จำเลยมากกว่า จึงต้องลดโทษให้จำเลยทุกกระทงก่อน แล้วรวมโทษจำคุกในส่วนที่เหลือเป็นเดือน ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา225 แม้จำเลยมิได้ยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยได้

หมายเหตุ : คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาว่า " จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด..........กรณีเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ฐานเสพเมทแอมเฟตามีนจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน ทางนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา....ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี ...
การคำนวณระยะเวลาจำคุก ฎีกาที่ 9171/1554 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 1205 ครั้ง
ลงวันที่ 05/02/2014 23:15:24
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23232 คน