ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 | กฎหมายแรงงาน โดย LawSiam.com   
 
:: พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533

:: ลักษณะ1 บททั่วไป
:: บทนิยาม มาตรา 1-7
:: หมวด1 คณะกรรมการประกันสังคม มาตรา 8-18
:: หมวด2 สำนักงานประกันสังคม มาตรา 19-20
:: หมวด3 กองทุนประกันสังคม มาตรา 21-27
:: หมวด4 การสำรวจการประกันสังคม มาตรา 28-32
:: ลักษณะ2 การประกันสังคม
:: หมวด1 การเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33-45
:: หมวด2 เงินสมทบ มาตรา 46-53
:: ลักษณะ3 ประโยชน์ทดแทน
:: หมวด1 บททั่วไป มาตรา 54-61ทวิ
:: หมวด2 ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย มาตรา 62-64
:: หมวด3 ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร มาตรา 65-68
:: หมวด4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ มาตรา 69-72
:: หมวด5 ประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย มาตรา 73-73ทวิ
:: หมวด6 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร มาตรา 74-75จัตวา
:: หมวด7 ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ มาตรา 76-77เบญจ
:: หมวด8 ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน มาตรา 78-79
:: ลักษณะ4 พนักงานเจ้าหน้าที่และการตรวจตราและควบคุม มาตรา 80-84ทวิ
:: ลักษณะ5 การอุทธรณ์ มาตรา 85-91
:: ลักษณะ6 บทกำหนดโทษ มาตรา 92-102
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 103-104


 

 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21191 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)