ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : เจาะหลัก-ฏีกา วิ.แพ่ง เล่ม1 ติวเข้ม 3 สนามสอบ
หมวด : เจาะประเด็น ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

เจาะหลัก-ฏีกา วิ.แพ่ง เล่ม1 ติวเข้ม 3 สนามสอบ

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

------------------

 เจาะหลัก-ฏีกา วิ.แพ่ง เล่ม1 ติวเข้ม 3 สนามสอบ

วิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1
 
-บทวิเคราะห์ศัพท์
 
-เขตอำนาจศาล มาตรา 2-7
 
-การตรวจคำคู่ความ มาตรา 18
 
-การสั่งคำร้องขอที่ยื่นต่อศาล มาตรา 21
 
-การขยายหรือย่นระยะเวลา มาตรา 23
 
-การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย มาตรา 24
 
-การเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ มาตรา 27
 
-การละเมิดอำนาจศาล มาตรา 31-33
 
-คู่ความมรณะระหว่างพิจารณา มาตรา 42
 
-รายงานและสำนวนความ มาตรา 46
 
-อำนาจฟ้อง มาตรา 55
 
-การดำเนินคดีของคนไร้ความสามารถ มาตรา 56
 
-ร้องสอด มาตรา 57,58
 
-คู่ความร่วม มาตรา 59
 
-การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทน มาตรา 60
 
-อำนาจของทนายความ มาตรา 62
 
-การมอบฉันทะ มาตรา 64
 
-การถอนทนายความ มาตรา 65
 
-การส่งคำคู่ความหรือเอกสาร มาตรา 70-79
 
-การปฏิบัติในระหว่างคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาล มาตรา 131
 
-คำสั่งจำหน่ายคดี มาตรา 132
 
-การพิพากษาตามยอม มาตรา 138
 
-การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 140
 
-รูปแบบของคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 141
 
-คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดตัดสินคดี มาตรา 142
 
-การแก้ไขคำพิพากษา มาตรา 143
 
-การดำเนินกระบวนพิจารณาซ่้ำ มาตรา 144
 
-ฟ้องซ้ำ มาตรา 148
 
-ฟ้องซ้อน มาตรา 173
 
-คำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความ มาตรา 145
 
-คำพิพากษาขัดกัน มาตรา 146
 
-คำพิพากษาถึงที่สุด มาตรา 147
 
-ค่าธรรมเนียมในการดำเนินกระบวนพิจารณา มาตรา 149
 
-การเสียค่าขึ้นศาล มาตรา 150
 
-การคืนค่าธรรมเนียมศาล มาตรา 151
 
-ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียม มาตรา 161
 
-การขออนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล มาตรา 155,156,156/1
 
-กระบวนการพิจารณาอื่นๆ หลังจากศาลอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล มาตรา 157-160
 
วิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
 
-การฟ้อง พิจารณา และชี้ขาดตัดสินคดีครั้งแรกต้องกระทำในศาลชั้นต้น มาตรา 170
 
-การบรรยายฟ้อง มาตรา 172
 
-ทิ้งฟ้อง มาตรา 174
 
-การถอนฟ้อง มาตรา 175
 
-ผลของการทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง มาตรา 176
 
-คำให้การ มาตรา 177
 
-ฟ้องแย้ง มาตรา 177 วรรคสาม
 
-การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง และคำให้การ มาตรา 176
 
-วิธีการและกำหนดระนะเวลาในการแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ มาตรา 180
 
-การสั่งคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง มาตรา 181
 
-การชี้สองสถาน มาตรา 182
 
-คดีมโนสาเร่ มาตรา 189
 
-การขาดนัดพิจารณาคดีมโนสาเร่ มาตรา 193 ทวิ
 
-วิธีพิจารณาคดีไม่มีข้อยุ่งยาก มาตรา 196
 
-จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 197
 
-หน้าที่โจทก์ กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 198
 
-คำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้ชนะคดีโดยขาดนัด มาตรา 198 ทวิ
 
-การชี้ขาดคดีที่มีจำเลยหลายคนและจำเลยบางคนขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 198 ตรี
 
-ทางแก้ของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 199
 
-การบังคับคดีแก่จำเลยที่แพ้คดีโดยขาดนัดยื่นคำให้การ มาตรา 199 ทวิ
 
-เงื่อนไขที่จำเลยที่แพ้คดีโดยขาดนัดจะใช้สิทธิขอพิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 ตรี
 
-หลักเกณฑ์ในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ ภายหลัง ศาลพิพากษาให้แพ้คดีโดยขาดนัด มาตรา 199 จัตวา
 
-ผลของการอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ มาตรา 199 เบญจ
 
-โจทก์ขาดนัดยื่นคำให้การฟ้องแย้ง มาตรา 199 ฉ
 
-หลักเกณฑ์การขาดนัดพิจารณา มาตรา 200
 
-คู่ความทั้งสองฝ่ายขาดนัดพิจารณษ มาตรา 201
 
-โจทก์ขาดนัดพิจารณา มาตรา 202
 
-ผลของคำสั่งจำหน่ายคดี มาตรา 203
 
-จำเลยขาดนัดพิจารณา มาตรา 204
 
-ศาลให้ส่งหมายซ้ำ มาตรา 205
 
-การขอพิจารณาใหม่ในระหว่างพิจารณา มาตรา 206
 
-การขอพิจารณาคดีใหม่ภายหลัง ศาลพิพากษาให้แพ้คดี มาตรา 207


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 471 ครั้ง

 
เจาะหลัก-ฏีกา วิ.แพ่ง เล่ม1 ติวเข้ม 3 สนามสอบ |เจาะประเด็น ป.วิ.แพ่ง พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23109 คน