ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : แนะนำระบบศาลของสหรัฐอเมริกา ดำรง ธรรมารักษ์, ผู้แปล; สมโชค เจริญลาภ, ผู้แปล
หมวด : เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

แนะนำระบบศาลของสหรัฐอเมริกา
ดำรง ธรรมารักษ์, ผู้แปล; สมโชค เจริญลาภ, ผู้แปล

(แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา และเป็นแนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน)

------------------

แนะนำระบบศาลของสหรัฐอเมริกา

 

ปกหน้า
 
คำนำของผู้แปล
 
สารบาญ
 
บทนำ
 
บรรณานุกรม
 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
 
บทที่ ๑ ศาลสหรัฐ
 
บรรณานุกรม
 
การจัดระเบียบศาลในปัจจุบัน
 
การบริหารงานของศาลสหรัฐ
 
บรรณานุกรม
 
แผนผังแสดงระบบศาลของสหรัฐ
 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
 
บทที่ ๒ ศาลมลรัฐ
 
การจัดการระเบียบศาลในปัจจุบัน
 
ศาลมลรัฐอะแลสกา
 
ศาลมลรัฐฮาวาย
 
การบริหารงานของศาลมลรัฐ
 
การจัดระบบศาลแห่งมลรัฐให้ง่ายขึ้น
 
การศึกษาอบรมในกิจการตุลาการ
 
บรรณานุกรม
 
การจัดองค์การศาลในปัจจุบัน
 
บทที่ ๓ ศาลในมลรัฐนิวยอร์ก
 
ศาลซึ่งมีเขตอำนาจทั่วมลรัฐ
 
แผนผังระบบศาลซึ่งมีเขตทั่วมลรัฐ
 
ศาลซึ่งมีเขตอำนาจทั่วมณฑลนอกนครนิวยอร์ก
 
การบริหารงานของศาลในมลรัฐนิวยอร์ก
 
ประวัติการจัดระเบียบศาลใหม่ในมลรัฐนิวยอร์ก
 
บรรณานุกรม
 
แผนผังระบบศาลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
คำศัพท์
 
ปกหลัง


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 368 ครั้ง

 
แนะนำระบบศาลของสหรัฐอเมริกา ดำรง ธรรมารักษ์, ผู้แปล; สมโชค เจริญลาภ, ผู้แปล |เจาะประเด็น กฎหมายระหว่างประเทศ พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23022 คน