ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะประเด็น ป.วิ.อาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา = A miscellany of criminal procedure law สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
หมวด : เจาะประเด็น ป.วิ.อาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา = A miscellany of criminal procedure law

สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่

สำหรับเป็นสารบาญ แนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน เพื่อ ทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา)
------------------

2557_เกร็ดกฎหมายวิ_อาญา_สมศักดิ์

 
บทที่ 1 ผู้เสียหาย (ม.2 (4))
 
บทที่ 2 คำร้องทุกข์ (ม.2 (7))
 
บทที่ 3 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย (ม.3 - 15)
 
-3.1 ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย (ม.3 -6)
 
-3.2 การดำเนินคดีอาญานิติบุคคล (ม.7)
 
-3.3 การใช้ล่ามแปล (ม.13)
 
-3.4 ผู้ต้องหาหรือจำเลยวิกลจริต (ม.14)
 
-3.5 การนำ ป.วิ.พ. มาใช้บังคับ (ม.15)
 
บทที่ 4 อำนาจสืบสวนสอบสวน (ม.17 - 21)
 
-4.1 สืบสวน (ม.17, 2 (10))
 
-4.2 สอบสวน (ม.18)
 
-4.3 ความผิดเกิดขึ้นหลายท้องที่ (ม.19)
 
บทที่ 5 เขตอำนาจศาล (ม.22 - 27
 
-5.1 เขตอำนาจศาล (ม.22)
 
-5.2 ความผิดเกี่ยวพันกัน (ม.24)
 
บทที่ 6 การฟ้องคดีอาญา
 
-6.1 ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญา (ม.28)
 
-6.2 ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลง (ม.29)
 
-6.3 โจทก์ร่วม (ม.30, 31)
 
-6.4 การรวมพิจารณา (ม.33)
 
-6.5 การถอนฟ้อง ยอมความ (ม.35, 36)
 
-6.6 คดีอาญาเลิกกัน (ม.37, 38)
 
บทที่ 7 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับ (ม.39)
 
บทที่ 8 คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา (ม.40 - 51)
 
บทที่ 9 หมายจับ จับ
 
-9.1 เหตุออกหมายจับ (ม.66)
 
-9.2 การจับโดยไม่ต้องมีหมายจับของศาล
 
-9.3 วิธีการจับ (ม.83)
 
บทที่ 10 ควบคุม ขัง (ม.71, 87, 88, 90)
 
-10.1 ความหมาย เหตุในการออกหมายขัง (ม.87)
 
-10.2 การขอปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมาย (ม.90)
 
บทที่ 11 การค้น (ม.69, 70, 92,96)
 
-11.1 เหตุที่จะออกหมายค้น (ม.69)
 
-11.2 การค้นในที่รโหฐาน (ม.92)
 
-11.3 เวลาค้น (ม.96)
 
บทที่ 12 การปล่อยชั่วคราว (ม.106 - 119 ทวิ)
 
-12.1 หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว กำหนดเวลาในการปล่อยชั่วคราว (ม.106 - 113)
 
-12.2 การอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาต ให้ปล่อยชั่วคราว (ม.119 ทวิ)
 
-12.3 การอุทธรณ์กรณีศาลสั่งปรับผู้ประกัน (ม.119)
 
บทที่ 13 การสอบสวน (ม.120 - 156)
 
-13.1 พนักงานอัยการฟ้องคดีได้ต้องมีการสอบสวนก่อน (ม.120)
 
-13.2 คำร้องทุกข์ ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้ (ม.123)
 
-13.3 การสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายต้องมีการแจ้งข้อหาแก่ผู้ต้องหา (ม.134)
 
-13.4 การสอบสวนในคดีที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ (ม.129)
 
-13.5 หลักเกณฑ์การสอบสวนผู้ต้องหา (ม.134, 134/1-4, 135, 133 ทวิ, 133 ตรี)
 
บทที่ 14 การฟ้องคดีอาญาและการไต่สวนมูลฟ้อง (ม.157 - 165)
 
-14.1 บรรยายฟ้อง (ม.158 (5) - (7))
 
-14.2 การขอให้เพิ่มโทษ (ม.159)
 
-14.3 การตรวจคำฟ้อง (ม.161)
 
-14.4 ไต่สวนมูลฟ้อง (ม.162, - 165)
 
บทที่ 15 การแก้ไขคำฟ้อง คำให้การ (ม.163, 164)
 
-15.1 การแก้ไขคำฟ้อง (ม.163 ว.1, 168)
 
-15.2 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การ (ม.163 ว.2)
 
บทที่ 16 โจทก์ไม่มาตามกำหนดนัด (ม.166 - 171)
 
-16.1 โจทย์ไม่มาตามกำหนดนัด (ม.166)
 
-16.2 คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง (ม.167)
 
-16.3 การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง (ม.171)
 
บทที่ 17 การพิจารณาคดีอาญาต้องทำโดยเปิดเผย (ม.172 - 176)
 
-17.1 การพิจารณาคดีต้องทำโดยเปิดเผย (ม.172, 172ทวิ)
 
-17.2 การตั้งทนายความ (ม.173)
 
-17.3 หน้าที่นำสืบ (ม.174)
 
-17.4 คดีที่จำเลยให้การรับสารภาพ (ม.176)
 
บทที่ 18 คำพิพากษาและคำสั่ง (ม.182 - 192)
 
-18.1 การอ่านคำพิพากษา (ม.182)
 
-18.2 เหตุยกฟ้อง (ม.185)
 
-18.3 การแก้ไขคำพิพากษา (ม.190)
 
-18.4 คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ (ม.192)
 
บทที่ 19 อุทธรณ์ (ม.193)
 
-19.1 อุทธรณ์ (ม.193)
 
-19.2 คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (ม.193 ทวิ)
 
-19.3 การรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (ม.193 ตรี)
 
-19.4 คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย (ม.194)
 
-19.5 คำสั่งระหว่างพิจารณา (ม.196)
 
-19.6 กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์ (ม.198)
 
-19.7 อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (ม.198 ทวิ)
 
-19.8 การยื่นอุทธรณ์ต่อพัสดี (ม.199)
 
-19.9 การส่งสำเนาอุทธรณ์ (ม.200, 201)
 
-19.10 ถอนอุทธรณ์ (หรือฎีกา) (ม.202)
 
-19.11 กระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบ (ม.208)
 
-19.12 การพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย (ม.212)
 
-19.13 เหตุลักษณะคดี (ม.213)
 
บทที่ 20 ฎีกา (ม.216 - 224)
 
-20.1 ฎีกาต้องยื่นภายใน 1 เดือน นับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่าน (ม.216)
 
-20.2 คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (ม.218)
 
-20.3 คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ม.219
 
-20.4 คดีต้องห้ามฎีกา ม.220
 
-20.5 คดีต้องห้ามฎีกาเกี่ยวกับโทษกักขัง (ม.219 ตรี)
 
-20.6 การรับรองฎีกา (ม.221)
 
-20.7 การอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (ม.224)
 
บทที่ 21 คดีที่ศาลลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต (ม.245 ว.2)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง

 
เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา = A miscellany of criminal procedure law สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ |เจาะประเด็น ป.วิ.อาญา พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22864 คน