ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> เจาะกฎหมายแรงงาน พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ชื่อไฟล์ : คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เกษมสันต์ วิลาวรรณ
หมวด : เจาะกฎหมายแรงงาน พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม)
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เกษมสันต์ วิลาวรรณ

สำหรับเป็นสารบาญ แนวทางในการค้นคว้า อ้างอิง เปรียบเทียบกฎหมายปัจจุบัน เพื่อ ทบทวนความรู้ ประกอบการศึกษา)
------------------

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เกษมสันต์ วิลาวรรณ

กฎหมายแรงงาน
 
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 
-บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้
 
-บทที่ 2 การคุ้มครองทั่วไป
 
-บทที่ 3 การใช้แรงงาน
 
-บทที่ 4 การใช้แรงงานหญิง
 
-บทที่ 5 การใช้แรงงานเด็ก
 
-บทที่ 6 การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน
 
-บทที่ 7 คณะกรรมการค่าจ้าง
 
-บทที่ 8 สวัสดิการ
 
-บทที่ 9 การจัดทำเอกสารการจ้าง
 
-บทที่ 10 การพักงาน
 
-บทที่ 11 การจ่ายค่าชดเชย
 
-บทที่ 12 การยื่นคำร้อง
 
-บทที่ 13 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
 
-บทที่ 14 การบริหารกฎหมาย
 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์
 
-บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้
 
-บทที่ 2 ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง
 
-บทที่ 3 การเรียกร้องและการเจรจา
 
-บทที่ 4 การระงับข้อพิพาทแรงงาน
 
-บทที่ 5 การปิดงานและการนัดหยุดงาน
 
-บทที่ 6 คณะกรรมการลูกจ้าง
 
-บทที่ 7 องค์การฝ่ายนายจ้างและองค์การฝ่ายลูกจ้าง
 
-บทที่ 8 การกระทำอันไม่เป็นธรรม
 
กฎหมายเงินทดแทน
 
-บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้
 
-บทที่ 2 เหตุแห่งการจ่ายเงินทดแทน
 
-บทที่ 3 เงินทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับ
 
-บทที่ 4 การคุ้มครองเงินทดแทน
 
-บทที่ 5 กองทุนเงินทดแทน
 
-บทที่ 6 การพิจารณาสิทธิในเงินทดแทน
 
กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
 
-บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ และหลักการ
 
-บทที่ 2 ศาลแรงงานและคดีแรงงาน
 
-บทที่ 3 วิธีพิจารณาแรงงาน
 
-บทที่ 4 คดีเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม
 
-บทที่ 5 การอุทธรณ์และการบังคับคดี
 
กฎหมายประกันสังคม
 
-บทที่ 1 ความหมาย และการบังคับใช้
 
-บทที่ 2 หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
 
-บทที่ 3 ประโยชน์ทดแทน
 
ภาคผนวก
 
-ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6)
 
-ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 7)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง

 
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เกษมสันต์ วิลาวรรณ |เจาะกฎหมายแรงงาน พิสดาร (เตรียมสอบ 3 สนาม) ที่ LawSiam.com

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  


 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)อัพเดท
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22864 คน