ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ แนวข้อสอบปรนัย ตั๋วทนาย ชุดที่ 3 (ภาคปฏิบัติ )


 
---------------------------------------------

แนวข้อสอบปรนัย ตั๋วทนาย ชุดที่ 3 (ภาคปฏิบัติ ) | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
นายหนึ่งและนายสอง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนดและบ้าน 1 หลังในที่ดิน ทั้งสองได้ทำสัญญาให้ นายตรี เช่าบ้านเป็นเวลา 2 ปี ต่อมาครบกำหนดสัญญาเช่า นายตรี ไปหานายหนึ่ง เพื่อขอทำสัญญาเช่าบ้านต่ออีก 2 ปี นายหนึ่งตกลงจะให้เช่้าต่อ แต่นายสองไม่ตกลงเนื่องจากหากให้คนอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าเพิ่มมากขึ้น นายสองจึงไม่ให้เช่าต่อ หลังจากนั้นนายหนึ่งได้ไปทำสัญญาเช่าให้นายตรีเช่าบ้านต่อโดยไม่บอกนายสอง เมื่อนายสองทราบเรื่อง นายสองจึงฟ้องขับไล่นายตรีออกไปจากบ้าน นายตรีต่อสู้ว่านายสองไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะนายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยคนหนึ่ง ได้อนุญาตให้นายตรีเช่าบ้านต่อและได้ทำสัญญากันเรียบร้อยแล้ว ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้อง
นายหนึ่งทำสัญญาให้นายตรีเช่าบ้านต่อ เป็นการกระทำไปเพื่อประโยชน์ร่วมกันของนายหนึ่งและนายสอง ดังนั้นนายสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่นายตรี
นายสอง ไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่นายตรี เพราะนายหนึ่งได้ทำสัญญาเช่้าให้นายตรีแล้ว นายตรีจึงมีสิทธิอยู่ในบ้านที่เช่า
นายหนึ่งทำสัญญาเช่าก็เสมือนทำแทนนายสองซึ่งเป็นเจ้าของรวมด้วยคนหนึ่ง ดังนั้นสัญญาเช่าจึงผูกพันนายสองด้วย นายสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่นายตรี
นายสอง มีอำนาจฟ้องขับไล่นายตรีออกไปจากบ้านหลังดังกล่าวได้ เพราะการทำสัญญาเช่าที่นายตรีทำกับนายหนึ่งนั้นเป็นการที่นายหนึ่งใช้สิทธิขัดกับสิทธิของสองซึ่งเป็นเจ้าของรวม

คำถามข้อที่ 2.
คดีอาญา ศาลไม่ได้กำหนดให้มีวันนัดตรวจพยานหลักฐาน แต่กำหนดวันสืบพยานเลย เกี่ยวกับการยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อใดถูกต้อง
ยื่นก่อนวันสืบพยาน ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ยื่นก่อนวันสืบพยาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ยื่นในวันสืบพยานได้เลย
ยื่นตามกำหนดที่ศาลสั่ง

คำถามข้อที่ 3.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า ตาม ป.วิ.แพ่ง
ขอกรณีมีเหตุฉุกเฉินได้
เกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนำมา
ข้อ a และ b ถูก
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 4.
นายสมชาย มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยู่ที่ จ.จันทบุรี 1 แปลง และ จ.นครสวรรค์ 2 แปลง มีเงินสดในธนาคารกรุงไทย สาขาหัวหมาก 1 ล้านบาท นายสมชายป่วยเป็นโรคมะเร็ง เข้ามารักษาตัวและพักอาศัยอยู่กับลูกชาย คือ นายสมปอง บ้านพักของนายสมปองอยู่ที่หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ นายสมชาย พักรักษาตัวอยู่เป็นเวลากว่า 3 เดือน ต่อมาอาการทรุดหนักร่างกายอ่อนแอไม่สามารถหายใจได้ด้วยตนเอง และได้ถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาลรามคำแหง นายสมปอง จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของนายสมชาย จะต้องยื่นคำร้องขอที่ศาลใด
ศาลจังหวัดจันทบุรี หรือ ศาลจังหวัดนครสวรรค์
ศาลจังหวัดอ่างทอง
ศาลจังหวัดจันทบุรี หรือ ศาลจังหวัดนครสวรรค์ หรือศาลจังหวัดอ่างทอง แล้วแต่จะเลือก
ศาลแพ่ง กรุงเทพ

คำถามข้อที่ 5.
โจทก์ฟ้องเรียกเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน โจทก์อ้างสัญญากู้ยืมเงินซึ่ง ระบุว่าทำที่บ้านโจทก์เป็นพยานหลักฐาน จำเลยให้การว่าสัญญากู้ดังกล่าวไม่ได้ทำที่บ้านโจทก์ แต่ทำที่บ้านจำเลยโดยจำเลยจะนำนายสมชาย ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยในขณะทำสัญญา มาเบิกความเป็นพยานโดยไม่ได้อ้างนายสมชายเป็นพยานไว้ในบัญชีระบุพยาน จำเลยจะนำนายสมชาย เ้ข้าสืบเพื่ิอหักล้างเรื่องสถานที่ทำสัญญาได้หรือไม่
ไม่ได้ เพราะจำเลยไม่ได้อ้างนายสมชายเป็นพยานไว้ในบัญชีระบุพยาน
ได้ เพราะเป็นการสืบว่าสัญญาไม่สมบูรณ์
ไม่ได้ เพราะเป็นการสืบพยานบุคคลเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร ต้องห้ามตามกฎหมาย
ได้ เพราะเป็นการสืบว่ามูลคดีเกิดที่ไหน

คำถามข้อที่ 6.
จ่าสิบเอกสมชาย นายทหารประทวนประจำการ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ได้ทำร้ายร่างกายผู้อื่น เหตุเกิดที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก แล้วหนีราชการไปจากต้นสังกัด ต้นสังกัดสั่งให้สอบสวนดำเนินคดีอาญาเพื่อทำเรื่องปลดออกจากราชการ หลังจากได้มีคำสั่งปลดออกจากราชการ ต่อมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ได้จับตัวผู้ต้องหาได้เพราะผู้ต้องหามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ตามข้อเท็จจริง ผู้ต้องหาจะถูกฟ้องคดีข้อหาใด ที่ศาลใดบ้าง
ข้อหาหนีราชการ ฟ้องศาลทหาร ข้อหาทำร้ายร่างกายและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ฟ้องศาลพลเรือน
ข้อหาทำร้ายร่างกาย และหนีราชการ ฟ้องศาลทหาร ข้อหามียาเสพติดไว้ครอบครอง ฟ้องศาลพลเรือน
ข้อหาหนีราชการ ฟ้องศาลทหาร ข้อหาทำร้ายร่างกายและมียาเสพติดไว้ในครอบรอง ฟ้องศาลอาญา
ฟ้องทุกคดีได้ที่ศาลทหาร

คำถามข้อที่ 7.
โจทก์อ้างนายสมชาย เป็นพยานบุคคลในลำดับที่ 3 เมื่อถึงกำหนดวันสืบพยาน นายสมชาย มอบอำนาจให้ นายสมศักดิ์ มาเิิบิกความเป็นพยานแทนนายสมชาย ได้หรือไม่
นายสมชาย มอบอำนาจให้ใครมาก็ได้
นายสมศักดิ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจได้
นายสมชาย ไม่สามารถมอบอำนาจให้ใครได้
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 8.
การคัดค้านพยานเอกสาร ต้องคัดค้านเมื่อใด
ต้องคัดค้านทันทีที่อีกฝ่ายอ้างเอกสารนั้น
คัดค้านก่อนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ
กรณีมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจคัดค้านได้ก่อนนั้น ก็คัดค้านได้ก่อนศาลพิพากษา
ข้อ 2 และ 3 ถูก

คำถามข้อที่ 9.
นายไก่ทำสัญญาให้นายขาวกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาท ที่บ้านของนายไก่ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แต่พิมพ์ในสัญญากู้ว่า ทำที่บ้านของนายขาว อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และมีข้อตกลงว่าหากมีการฟ้องคดีให้ฟ้องที่ศาลแพ่ง ตามมานายขาวผิดสัญญากู้ยืม นายไก่ จะฟ้องคดีที่ศาลใดได้บ้าง
ศาลแพ่ง หรือ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
ศาลจังหวัดชลบุรี
ศาลแพ่ง เท่านั้นตามข้อตกลง
ศาลแพ่ง / ศาลจังหวัดชลบุรี / ศาลจังหวัดสมุทรปราการ แล้วแต่จะเลือก

คำถามข้อที่ 10.
นายเอก และนางโท จดทะเบียนสมรสกันที่สำนักงานเขตมีนบุรี และพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่ บ้านพักตั้งอยู่ที่ อ.เมือง นครศรีธรรมราช นายเอก ทำร้ายร่างกายและขับไล่นางโทออกจากบ้าน และกระทำการอันเป็นปรปักษ์แก่การอยู่ด้วยกัน นางโท จะฟ้องหย่ากับนายเอก จะต้องยื่นคำฟ้องที่ศาลใด
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลแพ่ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มีนบุรี

คำถามข้อที่ 11.
นายเอก ทำสัญญาจ้างให้นายสองก่อสร้างบ้านพัก ค่าจ้าง 100,000 บาท โดยทำสัญญากันที่กรุงเทพมหานคร เมื่อนายสองก่อสร้างบ้านให้นายเอก เสร็จแล้ว นายเอกได้ออกเช็คเพื่อชำระค่าจ้างแก่นายสอง ที่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 50,000 บาท นายสองนำเช็คไปเรียกเก็บกับธรนาคารกรุงเทพ สาขาเชียงใหม่ ปรากฎว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน นายสอง จะฟ้องคดีเรื่องเอาค่าจ้างก่อสร้างจากนายเอก ต้องฟ้องที่ศาลใด
าลแขวง จ.เชียงใหม่
ศาลแพ่ง กรุงเทพ
ศาลแขวง กรุงเทพ
ศาลแพ่ง หรือศาลจังหวัดเชียงใหม่ แล้วแต่จะเลือก

คำถามข้อที่ 12.
ข้อเท็จจริงใด ที่โจทก์มีภาระการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป
ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้
ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล
ข้อเท็จจริงที่โจทก์กล่าวอ้างแต่จำเลยปฏิเสธ

คำถามข้อที่ 13.
นางเยาว์เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน จัดทำเช็คสั่งจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่นางวัย ข้าราชการในสังกัด โดยที่นางวัยเคยขอเบิกและได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนนี้ไป แล้ว แต่นางเยาว์จัดทำเช็คซ้ำโดยทุจริต นายยืนเป็นอธิบดีมีอำนาจลงลายมือชื่อสั่ง จ่ายเงินตามเช็ค ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ลงลายมือชื่อสั่ง จ่ายเงินตามเช็คโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง นางเยาว์นำเช็คไปเบิกเงินจากธนาคาร กรุงสุโขทัย ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง พนักงานธนาคารปฏิบัติหน้าที่โดยประมาท เลินเล่อจ่ายเงินตามเช็คให้แก่นางเยาว์โดยไม่ตรวจบัตรประจำตัวประชาชน กระทรวง ต้นสังกัดต้องการดำเนินคดีแก่นางเยาว์ นายยืน และธนาคารกรุงสุโขทัย ให้ชดใช้ ค่าเสียหาย ให้วินิจฉัยว่า คดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลใด
คดีสำหรับทุกคน อยู่ในอำนาจศาลปกครอง
คดีสำหรับนางเยาว์และนายยืน อยู่ในอำนาจศาลปกครอง คดีสำหรับธนาคารอยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม
คดีสำหรับธนาคาร อยู่ในอำนาจศาลปกครอง ส่วนคดีของนางเยาว์และนายยืน อยู่ในอำนาจศาลอาญา
คดีสำหรับทุกคนอยู่ในอำนาจศาลยุติธรรม

คำถามข้อที่ 14.
นายเอก ไม่มีรถใช้เห็นว่านายสอง ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทมีรถหลายคัน จึงขอยืมไปใช้หนึ่งคัน โดยรับปากกับนายสองว่าจะดูแลรถเป็นอย่างดีไม่ให้เสียหาย ขณะที่นายเอก นำรถไปใช้ขับอยู่ในท้องถนน ฝนตกหนัก ถนนลื่น นายโท ขับรถเสียหลักพุ่งชนท้ายรถคันที่นายเอก ขับมา ทำให้รถได้รับความเสียหาย กันชนรถด้านหลังบุบ นายเอก กลัวว่านายสอง จะโกรธเรื่องที่ทำรถเสียหาย นายเอก จึงนำรถไปซ่อมในอู่รถของเพื่อนสนิทอีกคน เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถไป 30,000 บาท นายเอก นำรถไปคืนนายสอง และเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถทั้งหมดให้นายสองฟัง นายสองไม่ได้ตำหนินายเอกแต่อย่างใด และขอบใจที่ดูแลรักษารถของนายสองเป็นอย่างดี หากนายเอก จะเรียกค่าซ่อมรถที่เสียไป 30,000 บาท นายเอกจะเรียกได้จากใครหรือไม่
นายเอก เรียกค่าซ่อมรถจากนายโทได้ เพราะนายโทเป็นผู้กระทำละเมิด ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
นายเอก เรียกค่าซ่อมรถจากนายสองได้ เพราะนายสองรับรู้เรื่องทั้งหมดแล้ว
นายเอก ไม่มีสิทธิเรียกค่าซ่อมรถจากนายโท เพราะนายเอกไม่มีอำนาจอาศัยการรับช่วงสิทธิจากนายสองไปเรียกเอาจากนายโทได้
นายเอก เรียกจากนายสองได้ และนายสอง ไปไล่เบี้ยเอาแก่นายโทผู้ทำละเมิดอีกทอดหนึ่ง

คำถามข้อที่ 15.
นายสมชาย นำสร้อยคอทองคำไปจำนำไว้กับนายทองดี เป็นเงิน 20,000 บาท ต่อมาอีก 2 อาทิตย์ นายสมชาย เจอนายทองดี ในตลาดจึงบอกนายทองดี ว่าขอยืมสร้อยคอทองคำที่จำนำไว้ ไปใส่ออกงานที่ต่างจังหวัด แล้วกลับมาจะนำมาคืนให้ นายทองดี จึงมอบสร้อยคอให้นายสมชายไป หากนายสมชายไม่นำสร้อยมาคืน นายทองดีจะฟ้องบังคับตามสัญญาจำนำได้หรือไม่
ได้ เพราะสัญญาจำนำไม่ระงับด้วยเหตุการคืนทรัพย์สินที่จำนำ
ได้ เพราะนายทองดีถูกนายสมชายหลอกเอาทรัพย์สินกลับคืนไป
ไม่ได้ เพราะสัญญาจำนำระงับไปแล้ว ตั้งแต่ที่นายทองดีมอบสร้อยคืนแก่นายสมชาย
ไม่ได้ เพราะนายทองดีสมัครใจคืนทรัพย์จำนำให้แก่ผู้จำนำไปเอง

คำถามข้อที่ 16.
กฎหมายห้ามมิให้ออกหมายเรียกพยานบุคคลใด
พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา
เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
แม่ชี
พระภิกษุ และ ภิกษุณี

คำถามข้อที่ 17.
โจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาในวันที่ 1 เมษายน 2558 ศาลกำหนดนัดวันตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 1 มิถุนาย 2558 เวลา 10.00 น. การยื่นบัญชีระบุพยาน ของโจทก์และจำเลย ข้อใดถูกต้อง
จำเลย ยื่นบัญชีระบุพยานในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
โจทก์ ยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมคำฟ้องในวันที่ 1 เมษายน 2558
โจทก์และจำเลย ยื่นพร้อมกันในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558
ข้อ 2 และข้อ 3 ถูก

คำถามข้อที่ 18.
โจทก์ระบุในบัญชีระบุพยาน ลำดับที่ 3 ว่า สัญญากู้ยืมเงิน อยู่ที่โจทก์ นำข้อใดถูกต้อง
หมายถึง สัญญากู้ยืมเงินอยู่ที่โจทก์ โจทก์จะเป็นคนนำมาแสดงต่อศาลเอง
หมายถึง สัญญากู้ยืมเงินโจทก์เป็นคนทำ ขอให้ออกหมายเรียกเอกสาร
หมายถึง สัญญากู้ยืม โจทก์เป็นเจ้าหนี้ ขอศาลออกหมายเรียกให้นำมาศาล
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 19.
บริษัทโทรคมนาคมเอส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนที่แปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมาเป็นบริษัทที่รัฐถือหุ้นทั้งหมด โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม บริษัทโทรคมนาคมเอส จำกัด (มหาชน) โดยนายมั่น กรรมการผู้จัดการได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทเคไทย จำกัด ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเพื่อติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ของสถานี ทวนสัญญาณ 6 สถานี ต่อมาบริษัทโทรคมนาคมเอส จำกัด (มหาชน) ได้บอกเลิกสัญญาว่าจ้างดังกล่าว และเรียก เบี้ยปรับจากบริษัทเคไทย จำกัด เพราะส่งมอบงานไม่ตรงตามกำหนดในสัญญา บริษัทเคไทย จำกัด อ้างว่า บริษัทโทรคมนาคมเอส จำกัด (มหาชน) ไม่ส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างตามกำหนดทำให้ก่อสร้างล่าช้า และได้มีการ ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างแล้วเนื่องจากติดฤดูฝน บริษัทโทรคมนาคมเอส จำกัด (มหาชน) เป็นฝ่ายผิดสัญญา และทำให้บริษัทเคไทย จำกัด ได้รับความเสียหาย จึงต้องการฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 300,000 บาท บริษัทเคไทย จำกัด จะต้องฟ้องบริษัทโทรคมนาคมเอส จำกัด (มหาชน) ที่ศาลใด
ศาลแพ่ง เพราะมูลคดีเป็นเรื่องผิดสัญญา
ศาลปกครอง เพราะเป็นกรณีพิพาทอันเนื่องมาจากการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ตามสัญญาทางปกครอง
ศาลปกครอง เพราะคู่กรณีฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ศาลยุติธรรม เพราะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ง

คำถามข้อที่ 20.
คดีแพ่ง โจทก์ยื่นฟ้องและยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้วในวันฟ้อง เมื่อถึงวันนัดสืบพยานนัดแรก โจทก์เพิ่งทราบว่าจะต้องอ้างพยานบุคคลเพิ่มอีก 1 ปาก ข้อใดถูกต้อง
อ้างส่งบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลได้ทันที
ทำคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
ทำคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม ภายใน 15 วันนับแต่วันสืบพยาน
ไม่มีข้อใดถูก


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21156 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)