ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม
หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ แบบทดสอบปรนัย เตรียมสอบตั๋วทนาย ชุดที่ 4


 
---------------------------------------------

แบบทดสอบปรนัย เตรียมสอบตั๋วทนาย ชุดที่ 4 | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
บุคคลใดไม่ต้องสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณ ก่อนเบิกความเป็นพยานในศาล
พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา
บุคคลที่คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่ต้องให้สาบาน
บุคคลที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 2.
คดีอาญา ศาลไม่ได้กำหนดให้มีวันนัดตรวจพยานหลักฐาน แต่กำหนดวันสืบพยานเลยเกี่ยวกับการยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อใดถูกต้อง
ยื่นก่อนวันสืบพยาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ยื่นในวันสืบพยานได้เลย
ยื่นก่อนวันสืบพยาน ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ยื่นตามกำหนดที่ศาลสั่ง
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 3.
คดีแพ่ง โจทก์ยื่นฟ้องและยื่นบัญชีระบุพยานไว้แล้วในวันฟ้อง เมื่อถึงวันนัดสืบพยานนัดแรก โจทก์เพิ่งทราบว่าจะต้องอ้างพยานบุคคลเพิ่มอีก 1 ปาก ข้อใดถูกต้อง
ทำคำร้องขออนุญาตยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม
อ้างส่งบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลได้ทันที
ทำคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติม ภายใน 15 วันนับแต่วันสืบพยาน
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 4.
เหตุในการคัดค้านพยานเอกสารของฝ่ายตรงข้าม ได้แก่ข้อใด
ไม่มีต้นฉบับ
ต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วน
สำเนาไม่ถูกต้องกับต้นฉบับ
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 5.
กฎหมายห้ามมิให้ออกหมายเรียกพยานบุคคลใด
เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี
แม่ชี
พระภิกษุและสามเณรในพุทธศาสนา
พระภิกษุ และ ภิกษุณี

คำถามข้อที่ 6.
ข้อใดไม่ถูกต้อง
การถามค้านหรือการซักค้าน ห้ามใช้คำถามนำ
การถามติง คือ การถามพยานของเราเองหลังจากที่พยานผู้นั้นตอบคำถามค้านของฝ่ายตรงข้างแล้ว
การถามค้าน คือ การถามพยานฝ่ายตรงข้าม
การซักถามพยาน คือ การซักถามพยานฝ่ายเราเอง

คำถามข้อที่ 7.
โจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาในวันที่ 1 เมษายน 2554 ศาลกำหนดนัดวันตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. การยื่นบัญชีระบุพยาน ของโจทก์และจำเลย ข้อใดถูกต้อง
โจทก์ ยื่นบัญชีระบุพยานพร้อมคำฟ้องในวันที่ 1 เมษายน 2554
จำเลย ยื่นบัญชีระบุพยานในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
โจทก์ ยื่นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
โจทก์และจำเลย ยื่นพร้อมกันในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554
ข้อ 1 และข้อ 4 ถูก

คำถามข้อที่ 8.
การคัดค้านพยานเอกสาร ต้องคัดค้านเมื่อใด
ต้องคัดค้านทันทีที่อีกฝ่ายอ้างเอกสารนั้น
คัดค้านก่อนการสืบพยานเอกสารนั้นเสร็จ
กรณีมีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจคัดค้านได้ก่อนนั้น ก็คัดค้านได้ก่อนศาลพิพากษา
ข้อ 2 และ 3 ถูก

คำถามข้อที่ 9.
ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ การขอสืบพยานหลักฐานล่วงหน้า ตาม ป.วิ.แพ่ง
เกรงว่าพยานหลักฐานซึ่งต้องอ้างอิงในภายหน้าจะสูญหายหรือยากแก่การนำมา
ขอกรณีมีเหตุฉุกเฉินได้
ข้อ 1 และ 2 ถูก
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 10.
โจทก์อ้างนายสมชาย เป็นพยานบุคคลในลำดับที่ 3 เมื่อถึงกำหนดวันสืบพยาน นายสมชาย มอบอำนาจให้ นายสมศักดิ์ มาเิิบิกความเป็นพยานแทนนายสมชาย ได้หรือไม่
นายสมศักดิ์ เป็นผู้รับมอบอำนาจได้
นายสมชาย มอบอำนาจให้ใครมาก็ได้
นายสมชาย ไม่สามารถมอบอำนาจให้ใครได้
ไม่มีข้อใดถูก


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21156 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)