LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1


 แบบทดสอบความรู้ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 จากรวมคำบรรยายเนติ
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๓/๒๕๑๙ พวกมึงตำรวจ ไม่มีความหมายสำหรับ กูหรอก ใครอยากจะจับก็มาจับเลยในเมื่อกูไม่ได้กระทำผิด..
เป็นเพียงถ้อยคำไม่สุภาพ ยังไม่ถึงขั้นดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
หมิ่นเจ้าพนักงาน
หมิ่นประมาท

คำถามข้อที่ 2.
หนังสือพิมพ์ที่นำข้อความที่กล่าวหมิ่นประมาทโดยทั่วๆ ไป มาลงพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ แม้มิได้เสริมแต่งข้อความหรือสอดแทรกความคิดเห็น ก็ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๐/๒๕๔๘)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๐/๒๕๔๘)

คำถามข้อที่ 3.
ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา
มาตรา ๑๙๘
มาตรา ๑๘๙

คำถามข้อที่ 4.
ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะ ได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษ...
มาตรา ๑๓๖
มาตรา ๑๓๘

คำถามข้อที่ 5.
คำดูหมิ่นต้องกล่าวถึงเจ้าพนักงานคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะเจาะจง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
?พวกมึงเป็นข้าราชการรังแกประชาชน แกล้งจับกู? เป็นถ้อยคำดูถูกสบประมาท จึงมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
การขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลตามมาตรา ๑๙๘ ต้อง เป็นการขัดขวางในเนื้อหาของคดีที่ฟ้องร้อง ไม่ใช่ขัดขวางการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
ลื้อจับแบบนี้แกล้งจับอั๊วนี่หว่า ไม่เป็นไร ไว้เจอกันเมื่อไรก็ได้ ดังนี้เป็นการดูหมื่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
จำเลยก็พูดว่ารถยนต์ตำรวจกลัวแม่มันหยัง เป็นคำหยาบคายไม่สมควรด่าเจ้าพนักงานซึ่งกำลังไปปฏิบัติการตามหน้าที่ยังเป็นถ้อยคำเหยียดหยาม ดูถูก ดูหมิ่น เกลียดชังเจ้าพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่ย่อมเป็นความผิด ตามมาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
การดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีเกิดได้แม้คดีถึงที่สุดแล้ว
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๐/๒๕๐๕)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๐/๒๕๐๕)

คำถามข้อที่ 11.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๗/๒๕๐๔ และ ๑๐๘๑/๒๕๐๕ ตำรวจกำลังไล่จับ ผู้ต้องหา ผู้ต้องหากล่าวคำดูหมิ่น แม้จะไม่ระบุชื่อตำรวจว่าคนใดในสองคนหรือสามคน ที่ไล่ตามมา...
ก็พอเล็งเห็นได้ว่ากำลังดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังไล่จับอยู่ จึงผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้
ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังไล่จับ เพราะกำลังหนี

คำถามข้อที่ 12.
ลูกเรียกแม่ว่าอีเฒ่าและขึ้นมึงกูกับแม่เป็นการแสดงถึงความดูหมิ่น เหยียดหยาม และไม่ให้ความเคารพผู้ให้กำเนิด และการกล่าวว่าแม่ว่าไม่มีศีลธรรม เป็นการกล่าวหาว่าแม่เป็นคนประพฤติไม่ดี ไม่ชอบ อันเป็นการลบหลู่ และอกตัญญูต่อมารดาผู้มีพระคุณ ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทแม่อย่างร้ายแรง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน คือ ..
มาตรา ๑๓๖
มาตรา ๑๓๗

คำถามข้อที่ 14.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๐/๒๕๐๖ การที่จำเลยนั่งอยู่ในรถ เจ้าพนักงานเรียกให้ลงจากรถเพื่อจับกุมในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร จำเลยพูดว่า เป็นเจ้าพนักงานเอาอำนาจอย่างไรมาใช้รุนแรงเกินไป ...
คำกล่าวประท้วงของจำเลยโดยมีเหตุผล ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
คำกล่าวประท้วงของจำเลยโดยมีเหตุผล แต่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

คำถามข้อที่ 15.
?ตำรวจแม่ง...ใช้ไม่ได้? เป็นเพียงคำกล่าวที่ไม่สุภาพและไม่สมควรเท่านั้น แต่ไม่ถึงขั้นมุ่งหมายที่จะด่า ดูถูกเหยียบหยามหรือ สบประมาทแต่อย่างใด จึงไม่เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี...
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๐๒/๒๕๒๑ นายตำรวจกลับจากงานแต่งงานเกิดโต้เถียง กับจำเลย นายตำรวจไม่ได้กระทำการตามหน้าที่และไม่ได้แสดงบัตรให้จำเลยดู จำเลย ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และคำกล่าวไม่สุภาพขณะโต้เถียงกัน ...
ไม่เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า
เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า

คำถามข้อที่ 18.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๖๐/๒๕๒๑ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า พูดกับนายอำเภอ บอกว่า มึงเป็นนายอำเภอได้อย่างไรไม่รับผิดชอบ เนื่องจากนายอำเภอบอกปัดให้ไป หาปลัดอำเภอ ...
อย่างนี้เป็นแต่คำไม่สุภาพไม่ถึงขั้นดูหมิ่น
ถึงขั้นดูหมิ่นแล้ว

คำถามข้อที่ 19.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ต้องเป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตาม หน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่
ถูกต้อง
ผิด ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ได้

คำถามข้อที่ 20.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๖/๒๕๐๖ จำเลยกล่าวถ้อยคำว่า ผู้อำนวยการคนนี้ ใครว่าดี ตอนนี้ดีแตกเสียแล้วมาติดต่อเรื่องคนไข้ก็มาไล่ โรงพยาบาลเป็นของรัฐ ไม่ใช่ของผู้อำนวยการ บ้านที่ผู้อำนวยการอยู่ก็อาศัยเขาอยู่ ใจร้อนยังกับไฟ ไม่มารักษาที่นี่จะนำไปลงหนังสือพิมพ์ ศาลฎีกาว่า...
เป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความ
เป็นการหมิ่นประมาท
เป็นการกล่าวด้วยความน้อยใจ มีอารมณ์โกรธ เนื่องจากถูกนายแพทย์ผู้อำนวยการพูดทำนองไล่ เป็นการพูดที่ไม่สมควร ขาดคารวะยังไม่ถึงขั้นเป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความไม่ผิดมาตรา ๑๓๖