ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


 พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 | กฎหมายแรงงาน โดย LawSiam.com  มาตราที่ 1-9 10-20 21-33 34-36 37-44 45-53 54-85 86-111 112-127 128-159 160-163  
 
:: พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

:: บทนิยาม มาตรา 1-9
:: หมวด1 ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มาตรา 10- 20
:: หมวด2 วิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน มาตรา 21- 33
:: หมวด3 การปิดงานและการนัดหยุดงาน มาตรา 34- 36
:: หมวด4 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มาตรา 37- 44
:: หมวด5 คณะกรรมการลูกจ้าง มาตรา 45- 53
:: หมวด6 สมาคมนายจ้าง มาตรา 54- 85
:: หมวด7 สหภาพแรงงาน มาตรา 86-111
:: หมวด8 สหพันธ์นายจ้างและสหพันธ์แรงงาน มาตรา 112-120ทวิ
:: หมวด9 การกระทำอันไม่เป็นธรรม มาตรา 121-127
:: หมวด10 บทกำหนดโทษ มาตรา 128-159
:: หมวด11 บทเฉพาะกาล มาตรา 160-163 

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21191 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)