1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค ภาคอีสาน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์ 38000
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 2 ตุลาคม 2538 (อายุ 25 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 150 cm. น้ำหนัก 42 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา คริสต  
สถานภาพทางทหาร -
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. ที่ปรึกษากฎหมาย
2. เสมียนทนายความ
  3. ธุรการ
เงินเดือน 13000-16000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2562
เกรดเฉลี่ย 3.22
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ จนถึง
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. - ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Power Point
  2. มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน
- ทำงาน Past time ที่ร้าน Money จังหวัดมหาสารคาม
- นิสิตฝึกงานที่สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 25 พ.ค. 2561 ? 31 ก.ค. 2561
- ทำงาน Past time ที่บริษัทจันทร์วาณิชย์ จำกัด ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 5
- ทำงาน Past time ที่โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรม
- ศาลจำลอง ในบทบาท ทนายความจำเลยคดีแพ่ง
- พิธีกร พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ 1 กันยายน 2559
- พิธีกรรับน้องสอบสัมภาษณ์ ตอนชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2
- นิสิตช่วยงานประชุมรับน้องร้องเพลงเชียร์
- กิจกรรมแสตนเชียร์ ขึ้นแสตนเชียร์ สอนแสตนเชียร์

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 23/06/2019


คำแนะนำสำหรับ ผู้ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน (Curriculum Vitae) :

1. ท่านสามารถหาพนักงานที่ปรึกษากฎหมายออนไลน์ โดยการลงทะเบียนบริษัทฯ (Company) เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงานในตำแหน่งงานต่างๆ หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " บริษัทฯ ลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านกำลังค้นข้อมูลการประวัติผู้สมัครงานที่ปรึกษากฎหมาย (Curriculum Vitae) ซึ่งประวัติผู้หางานเสมียนทนายความ อาจมีคุณสมบัติตามที่ท่านต้องการ และ ท่านอาจค้นหาเรซูเม่ (Resume) ธุรการ ออนไลน์ โดยท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัตได้โดยตรงใบสมัครงานตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย, ใบสมัครงานตำแหน่งเสมียนทนายความ, ใบสมัครงานตำแหน่งธุรการ ,หาคนทำงานที่ปรึกษากฎหมาย, หาคนทำงานเสมียนทนายความ, หาคนทำงานธุรการ : สมัครงาน ที่ปรึกษากฎหมาย, ตำแหน่งงาน ที่ปรึกษากฎหมาย, หางาน ที่ปรึกษากฎหมาย, งาน ที่ปรึกษากฎหมาย, สมัครงาน เสมียนทนายความ, ตำแหน่งงาน เสมียนทนายความ, หางาน เสมียนทนายความ, งาน เสมียนทนายความ , สมัครงาน ธุรการ, ตำแหน่งงาน ธุรการ, หางาน ธุรการ, งาน ธุรการ | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24043 คน