ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 239 หน้า

ประวัติผู้หางาน (Resume) : นักกฎหมาย , ใบสมัครนักกฎหมาย
1. นิติกร
2. ทนายความ
3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Lawyer
2. Legal
3. Compliance
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยสงขลานครินทร์
สาขา กฎหมายธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. เสมียนทนายความ
3. ที่ปรึกษากฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงาน อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เสมียนทนาย
2. ทนายความ
3. นิติกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิยาลัยนเรศวร
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3. นักกฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จันทบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสมียนทนาย
2. นิติกร
3. เร่งรัดหนี้สิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยากรุงเทพ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3. ที่ปรึกษากฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานกฎหมาย
2. นิติกร
3. เจ้าหน้าที่นิติกรรม? โอนกรรมสิทธิ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ บางกะปิ, ลาดพร้าว, สะพานสูง, วัฒนา อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Associate
2. Lawyer
3. corporate secretary
  การศึกษาสูงสุด Bachelor Degree
สถาบัน Kasetsart University
สาขา Law
ประสงค์ทำงานที่ Bangkok อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. ผู้ช่วยทนายความ
3. เจ้าหน้าที่บังคับคดี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ทนายความ
2. นิติกร
3. ที่ปรึกษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและภาคกลาง อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เสมียนทนาย
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3. นิติกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่กฏหมาย
3. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. เสมียน
3. ธุระการ งานกฎหมานอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
2. ผู้จัดการฝ่ายงานคดี
3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ อายุ 44 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. ผู้ช่วย, เสมียนทนาย
3. เจ้รหน้าที่ประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.ราม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม.และปริมณฑล อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้
3. ทนายความ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภูเขียว ขอนแก่น อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3. ธุรการสำนักงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วนนิติกร
2. ผู้ช่วยทนายความ
3. นักกฎหมาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยทนายความ
2. เสมือนทนาย
3. ทนายความฝึกหัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในเขตกรุงเทพฯและใกล้เคียง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์
3. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติผู้สมัครงาน(Resume) แต่ละบุคคล เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการอัพเดทข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้
4. ท่านสามารถ นัดสัมภาษณ์งาน โดยเปิดอ่านข้อมูล ใบสมัครตำแหน่งงานนักกฎหมาย , ใบสมัครตำแหน่งงานใบสมัครนักกฎหมาย ,ใบสมัครตำแหน่งงานตำแหน่งนักกฎหมาย ซึ่งมีข้อมูลในรูปแบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ


ใบสมัครตำแหน่งงานนักกฎหมาย , ใบสมัครตำแหน่งงานตำแหน่งนักกฎหมาย , ใบสมัครตำแหน่งงานใบสมัครนักกฎหมาย | หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ JOB SIAMHRM.COM , ใบสมัครงานนักกฎหมาย , ใบสมัครงานตำแหน่งนักกฎหมาย , ใบสมัครงานใบสมัครนักกฎหมาย, สมัครงานนักกฎหมาย , สมัครงานตำแหน่งนักกฎหมาย , สมัครงานใบสมัครนักกฎหมาย
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24043 คน