ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


 Evidence Law Dictionary (คำศัพท์ กฎหมายลักษณะพยาน) | คำศัพท์กฎหมาย กฎหมายลักษณะพยาน อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.comEvidence Law

กฎหมายลักษณะพยาน

Key words   

 
Law : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
   หน้าปัจจุบัน : 

    จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า


Law Dictionary
factual presumption
fruit of poisonous tree
a new system of recording atestimony
absolute presumption
accomplice witness
accomplices witness
admissibility of evidence
admissible
admissible evidence
admissible evidence
admissible in evidence against
arizona v. evan (๑๙๙๕)
basic fact
be evidence of something
benefit of doubt
burden
burden of proof
conspiracy theory
do i have to testify in front of the defendant?
doctrine of free proof
doubt
evidence
exclusionary rule
exclusive knowledge
eyewitness testimony
fruit of poisonous tree
fruit of poisonous tree doctrine
give evidence of having been damaged
hard evidence
he implicated someone else did it
he is an accomplice witness
hearing of evidence
i am not an accomplice witness
implicate
inadmissible evidence
justice delay
king’s evidence
legal presumption
nardone v. united states (๑๙๓๙)
preponderance
presumption
presumption of innocence
rebuttable presumption
res ipsa loquitur (things speak for themselves)
silverthorne lumber co. v. united states (๑๙๒๐)
standards of proof
testify
the risk of non persuasion
weeks v. united states (๑๙๑๔)
witness


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ??]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 21141 คน

Donationsท่านสามารถร่วมสนับสนุนพัฒนาเว็บไซต์ LawSiamโดย Donate ผ่าน PayPal ได้ไม่จำกัด.
(Anyone can join or donate)