คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย


Ordinary Course of businessคำว่า " Ordinary Course of business " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (การดำเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

Ordinary Course of business -การดำเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้

 

หลักกฎหมาย : หลังจากศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ลูกหนี้จะดำเนินการได้เฉพาะการกระทำที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการค้าตามปกติของลูกหนี้สามารถดำเนินการต่อไปได้ (ordinary course of business) การที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นการดำเนินการธุรกิจตามปกติของลูกหนี้นั้นจะต้องพิจารณาถึงลักษณะกิจการของลูกหนี้นั้นเป็นสำคัญ

อ้างอิง หนังสือรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต 2/70 วิชา กฏหมายล้มละลาย (อ.เอื้อน ขุนแก้ว) เล่มที่6 การบรรยายครั้งที่4


number of visters : 1336
เจอแล้ว Ordinary Course of business แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย Ordinary Course of business อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- Ordinary Course of business แปลว่า, Ordinary Course of business ความหมาย, คำแปล Ordinary Course of business, แปลไทย Ordinary Course of business


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22670 คน