เตรียมสอบเนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา

คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย
Basic Fact


คำว่า " Basic Fact " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (พื้นฐานหรือเงื่อนไขที่จะนำข้อสันนิฐานมาใช้ประโยชน์ได้)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

Basic Fact - พื้นฐานหรือเงื่อนไขที่จะนำข้อสันนิฐานมาใช้ประโยชน์ได้


number of visters : 537
เจอแล้ว Basic Fact แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย Basic Fact อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- Basic Fact แปลว่า, Basic Fact ความหมาย, คำแปล Basic Fact, แปลไทย Basic Fact


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[สนใจ ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22155 คน


ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์