คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย


Criminal Code Section 18 Punishmentคำว่า " Criminal Code Section 18 Punishment " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

Section 18. Punishment
Punishments for inflicting upon the offenders are as follows:

(1) Death;
(2) Imprisonment;
(3) Confinement;
(4) Fine;
(5) Forfeiture of property.
The capital punishment and life imprisonment shall be not enforced to offender less than eighteen years of age.

In case of offender less than eighteen years of age has committed the offence to be punished with death or imprisoned for life, the punishment, as aforesaid, shall be deemed as commuted as imprisoned for fifty years.

 

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 18 โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้
    (1) ประหารชีวิต
    (2) จำคุก
    (3) กักขัง
    (4) ปรับ
    (5) ริบทรัพย์สิน
    โทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตมิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
    ในกรณีผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำคุกห้าสิบปี


number of visters : 270
เจอแล้ว Criminal Code Section 18 Punishment แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย Criminal Code Section 18 Punishment อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- Criminal Code Section 18 Punishment แปลว่า, Criminal Code Section 18 Punishment ความหมาย, คำแปล Criminal Code Section 18 Punishment, แปลไทย Criminal Code Section 18 Punishment


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      

ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22527 คน