คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย


Nationคำว่า " Nation " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (ชาติ)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

Nation (n); nations (plural นามพหูพจน์)

- ชาติ

- กลุ่มของคนที่มีความผูกพันหรือความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนาหรือเชื้อชาติ กลุ่มคนดังกล่าวมักอาศัยในดินแดนใดดินแดนหนึ่งร่วมกัน แต่ก็ไม่จำเป็นที่กลุ่มคนนี้ต้องอาศัยอยู่ด้วยกันเสมอไป อาจอยู่อย่างกระจัดกระจาย

- มักถูกใช้ในทางการเมืองและประวัติศาสตร์

ตัวอย่างของ Nation เช่น Kurd (เคิร์ด)

เป็นที่มาของคำว่า Nationality แปลว่าสัญชาติ และ Nationalism แปลว่า ชาตินิยม

United Nations หรือ UN หมายถึงองค์การสหประชาชาติ (United แปลว่า ที่รวมกัน ที่มีความผูกพันกัน ที่ร่วมมือกัน)

 

ตัวอย่างประโยค

All the nations of the world will be represented at the conference.

ชาติทั้งหมดในโลกจะมีผู้แทน (ถูกเป็นผู้แทน) ที่การประชุม

 

The Germans, as a nation, are often thought to be well organized.

คนเยอรมันในฐานะที่เป็นชาติมักถูกนึกถึงว่ามีระเบียบที่ดี

 

The ถ้าตามด้วยคำคุณศัพท์ที่เป็นสัญชาติแล้วเดิม “s” จะหมายถึงกลุ่มคน สัญชาติมัน ๆ เช่น the Americans, the Thais

 

------------------

อ้างอิง วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย(อ.ปณตพร ชโลธร) เล่มที่4 การบรรยายครั้งที่2 สมัยที่72


number of visters : 1218
เจอแล้ว Nation แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย Nation อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- Nation แปลว่า, Nation ความหมาย, คำแปล Nation, แปลไทย Nation


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24915 คน


sitemap.xml