คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย


Country/countriesคำว่า " Country/countries " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (ประเทศ)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

Country (n); countries (plural นามพหูพจน์)

- ประเทศ

- พื้นที่หรือดินแดนที่มีรัฐบาลหรือกลุ่มคนปกครองอยู่

- ใช้เพื่อบ่งถึงเขตแดนทางภูมิศาสตร์มากกว่าทางกฎหมายหรือทางวัฒนธรรม โดยมีความหมายเชิงรูปธรรมจับต้องได้ มองเห็นในแผนที่ แตกต่างจาก Nation ที่มีความเป็นนามธรรมมากกว่าและ Nation หมายถึงกลุ่มคน ไม่ใช่สถานที่ตั้งเหมือน Country

 

ตัวอย่างประโยค

The United States of America is one of the most prominent examples of the countries possessing multi-nations in it.

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่น (prominent เป็นคำคุณศัพท์) ของประเทศที่มีชาติหลากหลายชาติในนั้น

สังเกตว่า It ที่ขีดเส้นใต้เป็นคำสรรพนาม แทนสหรัฐอเมริกานั่นเอง

 ***ข้อสอบมักชอบถามว่าคำสรรพนาม (pronoun) ที่ขีดเส้นใต้หมายถึง (refer to) คำนาม (noun) ตัวไหน วิธีดูอย่างแรกดูว่าถ้าเป็น it ก็ต้องแทนคำนามที่เป็นเอกพจน์ และต้องเข้าใจ ความหมายของประโยคด้วย

 

------------

อ้างอิง วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย(อ.ปณตพร ชโลธร) เล่มที่4 การบรรยายครั้งที่2 สมัยที่72

 

 


number of visters : 1505
เจอแล้ว Country/countries แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย Country/countries อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- Country/countries แปลว่า, Country/countries ความหมาย, คำแปล Country/countries, แปลไทย Country/countries


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24915 คน


sitemap.xml