คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย


State/statesคำว่า " State/states " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (รัฐ)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

State (n); states (Plural นามพหูพจน์)

- รัฐ

- องค์กรทางการเมืองซึ่งมีอำนาจอธิปไตยสูงสุด

- มีความเป็นศัพท์กฎหมายมากกว่า Nation และ Country เพราะต้องศึกษา กันในทางนิติศาสตร์ว่าหมายถึงอะไร และมีการให้นิยามทางกฎหมายที่ชัดเจน

องค์ประกอบของรัฐ ได้แก่

- ประชากร (Population)

- ดินแดน (Territory)

- รัฐบาล (Government)

- อำนาจอธิปไตย (Sovereignty)

 

------------

อ้างอิง วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย(อ.ปณตพร ชโลธร) เล่มที่4 การบรรยายครั้งที่2 สมัยที่72


number of visters : 1651
เจอแล้ว State/states แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย State/states อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- State/states แปลว่า, State/states ความหมาย, คำแปล State/states, แปลไทย State/states


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24977 คน


sitemap.xml