คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย


Nation-stateคำว่า " Nation-state " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (รัฐชาติ)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

Nation-state (n)

- รัฐชาติ

- ถ้ากลุ่มคนดังกล่าวมีรัฐเป็นของตนเอง รัฐนั้นจะเรียกว่า Nation-state

- มักจะเป็นรัฐที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่มีความเหมือนกันเกินร้อยละ ๘๕ ของประชากร ตัวอย่างเช่น อียิปต์ กรีซ บังกลาเทศ ญี่ปุ่น จีน และฮังการี

 

-------------

อ้างอิง วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย(อ.ปณตพร ชโลธร) เล่มที่4 การบรรยายครั้งที่2 สมัยที่72


number of visters : 1175
เจอแล้ว Nation-state แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย Nation-state อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- Nation-state แปลว่า, Nation-state ความหมาย, คำแปล Nation-state, แปลไทย Nation-state


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24977 คน


sitemap.xml