ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม


เก็งมาตรา กลุ่ม อาญา เนติ ราข้อ , เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
เก็งมาตรา กลุ่ม อาญา เนติ ราข้อ
หมวดหมู่กระดานสนทนา : เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ตั้งกระทู้โดย :CK เมื่อวันที่ : 01/09/2015 22:24:48 เข้าชม : 3869 ครั้ง

เก็ง อาญา เนติ รายข้อ 1-10

ข้อ 1 มาตรา1-58,107-208
ขอบเขตที่สำคัญ ม.4,5,6,7,8,9,10,11,32,34 (สมัยที่ 68 เน้น* อาญาภาค 1 ไม่ออกข้อสอบมานานแล้ว)
- อาญาภาคสอง ออกสมัยที่ 67 (น่าจะเว้นปี)
ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ม.136,198
ความผิดเกี่ยวกับความเท็จ ม.137,172-174,175,177,179,180,161,162,267
ความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนเจ้าพนักงาน ม.143,144,145,167
ความผิดเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ ม.147,148,149,152,157,200,201
ต่อสู้ ขัดขวาง ม.138,139,140,165
ทำลาย ซ่อนเร้น ม.142,158,184,187,188
หลบหนี ม.189,190,191,192,204,205

ข้อ 2-3 มาตรา59-106
ขอบเขตมาตรา ม.59,60,61,62,67,68,69,72,80,81,82,83,84,86,87,88อ.อุทัยท่านเน้น เรื่องสำคัญผิดในตัวบุคคล สำคัญผิดในข้อเท็จจริง ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน การกระทำผิดเกินขอบเขตที่ใช้ฎีกาที่น่าสนใจ ที่ อ.อุทัยและ อ.เกียรติขจรเน้นในแต่ละคาบ ฎ.513/53, 1260/54, 9805/54, 16412/55, 9828/56, 740/55, 3617/55, 7034/54, 17212/55, 4883/53, 1729/56, 2865/53, 3583/55, 18586/55, 1032/55, 8347/54

ข้อ 4 มาตรา209-287, 367-398
อั้งยี่ ซ่องโจร ม.209,210,211,212,213
มั่วสุม ม.215,216 +ฎ.1974/32, 346/25
วางเพลิง ม.217,218,220,225 + ฎ.1285/29
ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ม.240,241,242,244,245
ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ม.264,265,266,267,268
ฎีกาที่น่าสนใจ ฎ.2316/29, 2463/48, 6654/50, 8870/54,15446/55
3003/52, 107/46, 1035/46, 2267/52, 3448/51, 4073/45, 1572/49, 9009/53
1099/54
ความผิดเกี่ยวกับบัตร์อิเล็กทรอนิกส์ ม.269/1, 269/4, 269/5, 269/6, 269/7
ความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ม.269/8, 269/9, 269/11, 269/12, 269/13, 269/15
ความผิดเกี่ยวกับเพศ ม.276,277,278,279,282-285
ฎีกาที่น่าสนใจ ฎ.9708/56, 4909-4910/55

ข้อ 5-6 มาตรา288-366
ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย ม.288,289,290,295,296,297,298, 291+300, 294+299
ความผิดฐานทำให้แท้งลูก ดูทุกมาตรา
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ม.309,310,313,315,316,317-319ความผิดฐานหมิ่นประมาท ม.326,327,328,329,331,330
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ม.334,335,336,336ทวิ, 339,340,340ตรี, 337,341,342,343,347,349,350,352-354, 357, 358-360, 362,364,365
เน้นดูความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ กับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ข้อ 7 กฎหมายภาษีอากร
ภาษีบุคคลธรรมดา
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ม.56,57,57ทวิ, 57ฉ
การเสียภาษีครึ่งปี ม.56 ทวิ
การเสียภาษี หลักแหล่งเงินได้ หลักถิ่นที่อยู่ ม.41
ประเภทของเงินได้พึงประเมิน+ข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ม.40,42 เน้น (9)(10)
ค่าลดหย่อน ม.47 เน้น (1)

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เน้น ม.91/2 เน้น (5)(6), 91/3, 91/4 ฎ.2681/49(ป), 8581/51, 8764/55, 14060/55
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ดู ม.77/2,81,81/3
ฎ.5597/51

ข้อ 8 กฎหมายแรงงาน
พรบ.คุ้มครองแรงงาน ม.5,9,10,11,11/1,15,16,17,30,43,61,64,67,70,75,76,118,119,120,123,125
พรบ.แรงงานสัมพันธ์ ม.5,10,13,20,31,34,41,52,123,124,125
พรบ.เงินทดแทน ม.5,7,18,20,22
พรบ.จัดตั้งศาลแรงงาน ม.8,9,26,31,40,41,45,49,52,54
เน้นคุ้มครองแรงงาน แต่ดู พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานเผื่อไว้ด้วย ส่วนอีก2พรบ.นั้น ไม่ออกแน่นอน

ข้อ 9 รัฐธรรมนูญ
อ.อธิคม
ส่วนของท่านจะออกในสิ่งที่บรรยายในห้องเรียน คือในชีท Powerpoint มีทั้งหมด 7 ชุด
และ คำบรรยายเนติฯ ซึ่งจะมีเนื่อหาที่เหมือนกัน
อันนี้เป็นส่วนของท่านเท่านั้น 2 สมัยแล้ว ที่ออกส่วนของอ.บวรศักดิ์รวมไปด้วย

คำย่อ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 ขอย่อเป็น "พ.ร.ป.อม."
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ขอย่อเป็น "พ.ร.ป.ปปช."
คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขอย่อเป็น "อม. .../..."

อ.ให้ดู 5 หัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้ (แต่ก็ต้องอ่านในหัวข้อนอกเหนือจากนี้ด้วย)
1.ประเภทของคดีที่อยู่ในอำนาจศาลฎีกา แผนกคดีอม.
-คดีอาญาที่อยู่ในอำนาจ พ.ร.ป.อม.ม.9(1)(2),พ.ร.ป.ปปช.ม.66+70
อ.ให้ไปดู คดีอาญาไหนอยู่ในอำนาจศาลบ้าง
ซึ่งถ้าหากไม่อยู่ก็ต้องไปยื่นฟ้องที่ศาลอาญาที่มีเขตอำนาจ

-คดีจงใจไม่ยื่นบัญชีหรือยื่นเท็จ พ.ร.ป.ปปช. ม.34,41
เรื่องเจตนาพิเศษ ต้องมีหรือไม่ ศึกษาจาก อม.6/2552
บทลงโทษ การพ้นจากตำแหน่งและการห้ามดำรงตำแหน่ง ซึ่งมีผลทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งใหม่ด้วย ดู อม.1/2555 และกรณีที่ไม่ต้องพ้นจากตำแหน่งใหม่ ดู อม.4/2555
การนับระยะเวลาการห้ามดำรงตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 5 ปี พ.ร.ป.ปปช. ม.34 ว.1 ว.2 ดู อม.1/2555 3/2555
อายุความ การพ้นจากตำแหน่ง และการห้ามดำรงตำแหน่ง 5 ปี ซึ่งไม่มีอายุความ ดู อม.3/2555 และอายุความส่วนอาญา ตาม พ.ร.ป.ปปช.ม.119 ดู อม.3/2555

-คดีร่ำรวยผิดปกติ พ.ร.ป.อม. ม.9(1)(2) พ.ร.ป.ปปช.ม.66+80
อายุความ พ.ร.ป.ปปช. ม.75 ว.1 ว.2

-คดีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ พ.ร.ป.อม. ม.9(4) พ.ร.ป.ปปช. ม.38
อ.ให้ไปดูในเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลที่ต่างจากคดีอาญาทั่วไป

-คดี ปปช. กระทำผิดเอง พ.ร.ป.อม. ม.9(3)
ผู้มีอำนาจยื่นกล่าวหา พ.ร.ป.ปปช. ม.17 ว.1 + ว.2

2.บุคคลผู้อยู่ในอำนาจ พ.ร.ป.อม. ม.9(1) (2) ดู(2) ให้ดี ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ผู้ให้สินบน ดู อม.1/2550 แม้ไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ขึ้นศาลนี้ได้
3.อายุความ ดู อม.10/2553 ในเรื่องการไม่ส่งตัวจำเลยพร้อมฟ้อง
4.ดูเหตุที่ทำให้อดีตนายกฯ มีความผิด ในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจกำกับดูแลโดยอ้อม
5.อำนาจฟ้องของ อสส. ปปช. พ.ร.ป.อม. ม.10 11 12 ดู อม.7/2556 คดีรถเรือดับเพลิง
- รธน.ชั่วคราว (ดูแนวเนติฯ สมัย 67) ม.4,5,8,9,18,21,44,45ข้อ 10 กฎหมายปกครอง

ส่วนของ อ.วรเจตน์ พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครองม.3,5,12,13,16,19,23,30,37,40,41,42,44,46,49-53
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด ม.4,5,ุุ6,8,10
พรบ.จัดตั้งศาลปกครอง ม.3 สัญญาทางปกครอง ม.9,42

เครดิต มิตรสหายท่านหนึ่ง
ปล. ไม่โพสfb เพราะคนแชร์เยอะ ..
แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
ตอบกระทู้ ร่วมแสดงความเห็น

<< แรกสุด < ย้อนกลับ ต่อไป > ท้ายสุด >>

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
 


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

 
  
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น.
การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20874 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา