ลอว์สยาม ดอทคอม เตรียมสอบ 3 สนาม

 
เก็งเนติ 2/68 วิแพ่ง อุทธรณ์ ฎีกา - เก็บตกประเด็นสำคัญชั่วโมงสุดท้าย ก่อนสอบ , เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
เก็งเนติ 2/68 วิแพ่ง อุทธรณ์ ฎีกา - เก็บตกประเด็นสำคัญชั่วโมงสุดท้าย ก่อนสอบ
หมวดหมู่กระดานสนทนา : เตรียมสอบตั๋วทนาย เนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้พิพากษา

ตั้งกระทู้โดย :ซีเค เมื่อวันที่ : 24/03/2016 00:02:49 เข้าชม : 21947 ครั้ง

เก็บตกประเด็นสำคัญชั่วโมงสุดท้าย ก่อนสอบ

.
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะต้องเป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง
อุทธรณ์ที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น คือ อุทธรณ์ในประเด็นที่คู่ความยกขึ้นและศาลกำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทโดยชอบ หรือศาลชั้นต้นวินิจฉัยมาโดยชอบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 แล้ว ดังนั้น ข้อเท็จจริงใดที่อยู่นอกกรอบประเด็นข้อพิพาท คู่ความจะสืบพยานไม่ได้ต้องห้ามมิให้สืบตาม ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง, สืบแล้วก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาท ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 87 (1), และแม้ศาลชั้นต้นจะปล่อยให้สืบและเผลอรับฟังเป็นพยานหลักฐาน ศาลชั้นต้นก็จะวินิจฉัยหรือพิพากษาในประเด็นดังกล่าวไม่ได้ ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 ตอนต้น และถึงแม้ศาลชั้นจะเผลอพิพากษาในประเด็นดังกล่าว คู่ความก็ไม่อาจหยิบยกเอาประเด็นดังกล่าวขึ้นอุทธรณ์ได้เพราะไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น ต้องห้ามตามมาตรา 225 วรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ เช่นนี้ คู่ความก็อุทธรณ์ได้ตามมาตรา 225 วรรคสอง แต่แม้คู่ความไม่หยิบยกขึ้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ถ้าเห็นสมควรก็ยกปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นวินิจฉัยได้เองตามมาตรา 142 (5), 246 (ระวัง กรณีที่คู่ความหยิบยกประเด็นใดขึ้นในอุทธรณ์แล้ว ไม่ว่าจะยกตามมาตรา 225 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ศาลอุทธรณ์ถูกบังคับให้ต้องวินิจฉัยประเด็นนั้นตามหลักมาตรา 240, 142 ตอนต้น ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยได้โดยอ้างมาตรา 142 (5)) ; ตกผลึกความคิดเองใหได้นะครับ ตรงนี้ไม่เข้าใจรับรองว่าเข้าป่า เช่น
ฎ.7948/2556 โจทก์ฟ้องว่า พ กู้เงินจากโจทก์และยินยอมให้โจทก์เก็บเงินค่าเช่าบ้านในส่วนของ พ ชำระเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่โจทก์จนกว่า พ จะใช้ต้นเงินคืนทั้งหมด จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า ค่าเช่าบ้านในส่วนของ พ นั้นมีการจัดเก็บไปชำระเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่ ส บิดาจำเลย (ซึ่ง พ ได้กู้ยืมเงินจาก ส ไป) ใหเป็นประเด็นไว้ แม้จำเลยจะนำสืบในชั้นพิจารณาก็เป็นการสืบนอกคำให้การ ไม่ชอบด้วยกระบวนพิจารณา ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 87 จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง
เช่นกัน การอุทธรณ์ในคดีสาขา อาทิ การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งในชั้นบังคับ ประเด็นที่อุทธรณ์นั้นต้องเป็นประเด็นที่ว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น เช่น
ฎีกาที่ 4979/2557 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอปล่อยทรัพย์อ้างว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้เงินกู้และจดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทแก่ผู้ร้อง ต่อมาจำเลยที่ 1 ตกลงยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทให้แก่ผู้ร้อง โดยจะไปโอนกรรมสิทธิ์กันในภายหลัง โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เมื่อยังไม่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้จำนองไม่มีสิทธิขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึด และการขึ้นวงเงินจำนองไม่มีการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงาน ไม่อาจใช้ยันโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้านว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ตกลงยกที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทตีใช้หนี้แก่ผู้ร้องโดยจะไปโอนกรรมสิทธิ์กันภายหลัง ดังนั้น ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 ร่วมกันทำนิติกรรมอำพรางหรือใช้กลฉ้อฉลในการกู้ยืมเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับคดีนั้นเป็นเรื่องนอกเหนือคำคัดค้านของโจกท์ ถือว่าเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง

เครดิต มิตรสหายออนไลน์
แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
ตอบกระทู้ ร่วมแสดงความเห็น

<< แรกสุด < ย้อนกลับ ต่อไป > ท้ายสุด >>

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
 


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

 
  
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น.
การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

       


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 20894 คน

ร่วมสนับสนุน & ติดต่อเรา