ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 สมัยที่73) :- 
สกัดหลัก สรุปเนติ เน้นประเด็น เก็งฎีกา พร้อมสอบ รายข้อ 1-10 อัพเดท ตลอดจนกว่าจะสอบกลุ่ม วิแพ่ง -วิ อาญา ภาค 2/73 ทันก่อนสอบ 100 %* ที่นี่