ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 ล่าสุด) :- 
ท่านดาวน์โหลดสรุป สกัดหลัก ถอดคำบรรยาย วิแพ่ง -วิอาญา รายข้อ ภาค 2/73 หลังรวมคำบรรยายเล่มแรกออก 1 สัปดาห์ (พร้อมเก็ง เก็บตก รายข้อ) จนถึง วันก่อนสอบ 1-2 วัน..ทันก่อนสอบ 100%