ยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ ที่เช่าซื้อ ได้กรรมสิทธิ์หลังจากมีการกระทำความผิด ได้หรือไม่? | ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

ยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ ที่เช่าซื้อ ได้กรรมสิทธิ์หลังจากมีการกระทำความผิด ได้หรือไม่?


    ยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ ที่เช่าซื้อ ได้กรรมสิทธิ์หลังจากมีการกระทำความผิด ได้หรือไม่?

 

             คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๒๘/๒๕๖๓ ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนของกลางตาม ป.อ. มาตรา ๓๖ นั้น หมายถึง เจ้าของทรัพย์สินขณะที่มีการกระทำความผิด มิใช่เจ้าของทรัพย์สินหลังการกระทำความผิด

             จำเลยกระทำความผิดเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลากลางวัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบรถบรรทุกของกลาง จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ริบรถบรรทุกของกลางเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา คำพิพากษาดังกล่าวจึงเป็นอันถึงที่สุด กรรมสิทธิ์ในรถบรรทุกของกลางที่ศาลสั่งริบย่อมตกเป็นของแผ่นดินตาม ป.อ. มาตรา ๓๕ ผู้ร้องเช่าซื้อรถบรรทุกของกลางจากบริษัท ก. ผู้ให้เช่าซื้อตั้งแต่ก่อนที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งริบรถบรรทุกของกลาง แต่ผู้ร้องรับโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกของกลางในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่จำเลยกระทำความผิดและศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ริบรถบรรทุกของกลาง ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในรถบรรทุกของกลางตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ผู้ร้องจึงไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินรถบรรทุกของกลางขณะที่จำเลยกระทำความผิด ผู้ร้องย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถบรรทุกของกลาง

 


 ปิดหน้านี้  กดพิมพ์ (Print) หน้านี้

www.LawSiam.com : ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย เตรียมสอบ 3 สนาม