LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


 ข้อสงวนสิทธิ์ Privacy Policy | ศูนย์รวมข้อมูล แบ่งปันความรู้กฎหมาย ที่ LawSiam.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) : แจ้งให้ทราบ เพื่อทำความเข้าใจตรงกัน

- เว็บไซต์ลอว์สยาม จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างแลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ เพื่อความเข้าใจทางด้านกฎหมายแก่ผู้เข้าชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง หรือใช้แทนการวินิจฉัยในการดำเนินคดี หากมีการนำข้อมูลเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการนำข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ ไม่ว่าประการใดๆ

- ข้อมูลในเว็บไซต์ทุกส่วนและผู้ใช้งานทุกคน สามาถใช้งานได้ฟรี ทุกส่วนในเว็บไซต์ ถ้ามีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูล (ไม่มีข้อจำกัด ไม่เสียเงิน ไม่ได้จำหน่าย / ขาย แสดงหาประโยชน์ใดๆ เพียงท่านนำความรู้ที่มี มาแบ่งปันกันระหว่างกัน >> (ผู้สนับสนุนเว็บไซต์) รายละเอียด* )

- เว็บไซต์แห่งนี้ (ลอว์สยาม ดอทคอม) เป็นสังคมแห่งการแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ แชร์ข้อมูลระหว่างสมาชิก สำหรับทบทวนเพื่อการศึกษาเฉพาะกลุ่มลอว์สยาม เท่านั้น. มิได้เป็นผู้ทำการบันทึก หรือ จัดจำหน่าย mp3 คำบรรยายเนติบัณฑิต ท่านใดประสงค์จะซื้อขาย Mp3 ไปติดต่อผู้ลงประกาศขาย รายนั้นๆเอง หรือ ติดต่อไปยังเว็บไซต์ผู้ที่ทำการบันทึกเสียงขายโดยตรง ทางเราไม่เกี่ยวข้อง*.

   ทางลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบันทึกเสียง และ/หรือจัดจำหน่าย และ/หรือมุ่งหวังผลประโยชน์จากคำบรรยาย mp3 เนติบัณฑิต ในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด. >> ตามประกาศ ของเนติบัณฑิยสภา อ่านรายละเอียด คลิก!

อ่านประกาศ จากเนติบัณฑติยสภา (ต้นฉบับ) รายละเอียด คลิกที่นี่   (ไม่ได้ขาย จำหน่าย หรือ ไม่ได้กระทำด้วยประการใดๆ อันขัดต่อข้อห้าม หรือ ประกาศดังกล่าว)


   ทั้งนี้ หากทีมงานได้รับข้อมูล จากการ แลกเปลี่ยน แบ่งปันข้อมูลระหว่างสมาชิกในเว็บไซต์ ดังกล่าวข้างต้น (ถ้ามี*) จึงจะนำมาข้อมูลมาแบ่งปันเพื่อทบทวนการศึกษา ระหว่างกันเป็นการเฉพาะบุคคล ภายในกลุ่มลอว์สยามร่วมกัน ต่อไป... แบ่งปัน แจกฟรี เท่านั้น! .

- การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ถือเป็นการยินยอมเข้าสู่สังคมแห่งการ แปลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อการศึกษา เตรียมสอบ ระหว่างกัน เป็นการเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ มาจากการร่วมแบ่งปัน แชร์ แลกเปลี่ยนเป็นการเฉพาะ (ภายในกลุ่ม) เท่านั้น

ข้อสงวนสิทธิ์

- บุคคลใดเข้าสู่ระบบ แล้วนำข้อมูลออกไปเผยแพร่ ทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และจำกัดการเข้าใช้งาน user ของท่านต่อไป

- เว็บไซต์สามารถหยุดให้บริการ ปิดเว็บไซต์ ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว หรือแจ้งล่วงหน้า เพราะเหตุ โจรกรรม hack severdown เว็บไซต์ถูกโจมตี พังชำรุด โดยไม่สามารถทราบล่างหน้าได้

- เว็บไซต์ลอว์สยาม สามารถเพิ่มกฎ กติกา มารยาท ขอกำหนด หรือข้อตกลงอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามสมควร.

(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 23 มกราคม 2565)