LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


 แก้ปัญหา IE แสดงผล Java ไม่ถูกต้อง | แหล่งรวมข้อมูล เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ LawSiam.com


คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานผ่านเว็บไซต์ BrowserInternet Explorer (IE) สำหรับผู้ใช้งานบางท่าน ที่ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว มีปัญหาในเรื่อง Java Script ทำให้การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ไม่สมบูรณ์ (ตัวอย่างตามภาพ)

คำแนะนำและวิธีแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ของท่าน ด้วยวิธีง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเอง


1. ดำเนินการตามภาพแนบที่ 1 (กดตามลูกศร)


2. เข้าไปที่ ระบบจัดการ Internet Options แล้วกดตามลูกศร (ปุ่ม Reset)


  ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเรา แสดงผลได้อย่างปกติ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด หากดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ดี ลองเปลี่ยน Browser อื่น เช่น Chrome, Fire Fox เป็นต้น


ทีมงาน ลอว์สยาม