หาพนักงาน หาใบสมัครงาน ด้านกฎหมาย | ลงประกาศงาน หางานกฎหมาย ที่ LawSiam.com


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ใบสมัครงานตำแหน่งนักกฎหมาย
ใบสมัครงานตำแหน่งงานทนายความ
ใบสมัครตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย
ใบสมัครงานเร่งรัดหนี้สิน นิติกรรมสัญญา
ใบสมัครงานตำแหน่งนิติกร
ใบสมัครงานธุรการ เลขา งานสำนักงาน อื่นๆ


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 246 หน้า

ประวัติผู้หางาน (ใบสมัครงาน)
1. ทนายความ
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . นิติกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มสธ.
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สามารถเริ่มงานได้ทุกที่หากมีค่าที่พักให้
อายุ 44 ปี
เพศ  หญิง
1. ทนายความ
2. นิติกร
3 . นักกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
2. นิติกร
3 . ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา กฎหมาย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. นักกฏหมาย
2. นิติกร
3 . เสมียนทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา สาขาวิชาธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . เสมียนทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ทนายความ
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . นิติกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3 . อื่น ๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อยู่ในเขตไทรน้อย บางใหญ่ และหยุดเสาร์-อาทิตย์
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. ทนายความ
3 . เสมียนทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สาขา นิติศาตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี และหวัดไกล้เคียง
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3 . นักฏหมาย, ธุรการสำนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตของคาย
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. นักกฎหมาย
3 . ธุรการสำนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลับอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. ืที่ปรึกษากฎหมาย
3 . ทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อายุ 23 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3 . ธุระการสำนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครราชสีมา
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ทนายความ
2. นิติกร
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับรามคำเเหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯเเละนนทบุรี
อายุ 26 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย งานด้านกฎหมาย
3 . งานสืบทรัพย์บังคับคดี
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสตรบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. ทนายความ
3 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. นักกฎหมาย
3 . งานด้านกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดในภาคใต้
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. ทนายความ
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. Lawyer
2. Legal
3 . Compliance
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยสงขลานครินทร์
สาขา กฎหมายธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 30 ปี
เพศ  ชาย
1. เสมียนทนายความ
2. นิติกร
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและภาคใต้
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เสมียนทนายความ
3 . ที่ปรึกษากฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงาน
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24977 คน


sitemap.xml