หาพนักงาน หาใบสมัครงาน ด้านกฎหมาย | ลงประกาศงาน หางานกฎหมาย ที่ LawSiam.com


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ใบสมัครงานตำแหน่งนักกฎหมาย
ใบสมัครงานตำแหน่งงานทนายความ
ใบสมัครตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย
ใบสมัครงานเร่งรัดหนี้สิน นิติกรรมสัญญา
ใบสมัครงานตำแหน่งนิติกร
ใบสมัครงานธุรการ เลขา งานสำนักงาน อื่นๆ


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 245 หน้า

ประวัติผู้หางาน (ใบสมัครงาน)
1. เสมียนทนายความ
2. พนักงานกฎหมายฝึกหัด
3 . เลขานุการกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ
อายุ 40 ปี
เพศ  หญิง
1. เสมียนทนายความ
2. ทนายความฝึกหัด
3 . ทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. งานกฎหมาย
2. งานกฎหมาย
3 . งานทั่วไป
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 58 ปี
เพศ  ชาย
1. เสมียนทนาย
2. ทนายความ
3 . นิติกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิยาลัยนเรศวร
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3 . นักกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จันทบุรี
อายุ 25 ปี
เพศ  หญิง
1. ที่ปรึกษากฎหมาย
2. เสมียนทนายความ
3 . ธุรการ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่ต่างๆ
3 . ธุรการสำนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราภัฏอุดรธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อุดรธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. ทนายความ
2. ทนายความอิสระ
3 . -
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครราชสีมา
อายุ 34 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานธุรการ
2. การเงิน การธนาคาร
3 . จัดซื้อ/จัดจ้าง
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 34 ปี
เพศ  หญิง
1. เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้
2. อื่นๆ
3 . อื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปวช 2
สถาบัน วิทยาลัยการจัดการเพชรเกษม
สาขา การตลาด
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 30 ปี
เพศ  หญิง
1. ธุรการ
2. ธุรการบัญชี
3 . ธุรการจัดซื้อ
 
การศึกษาสูงสุด อนุปริญญา
สถาบัน วิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา ปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ หนองจอก
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. เสมียนทนาย
2. ทนายความ
3 . นิติกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความฝึกหัด
2. เสมียนทนาย
3 . นักกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยูรพา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ -
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. เสมียนทนาย
2. นิติกร
3 . เร่งรัดหนี้สิน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยากรุงเทพ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. เร่งรัดหนี้สิน
2. ธุรการ
3 . เซลล์
 
การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
สาขา บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ พุทธมลฑล
อายุ 36 ปี
เพศ  หญิง
1. ทนายความ
2. ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
3 . lawyer
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลับรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. ที่ปรึกษากฎหมาย
2. ฝ่ายเร่งรัด ติดตาม
3 . อื่นๆ (กฎหมาย)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. ที่ปรึกษากฎหมาย
2. ฝ่ายเร่งรัด ติดตาม
3 . อื่น(เกี่ยวกับงานกฎหมาย)
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 37 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความ
2. นิติกร
3 . ตรวจสอบทรัพย์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ นครสวรรค์
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความ
2. นิติกร
3 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ตจว.สามารถเดินทางได้
อายุ 31 ปี
เพศ  ชาย


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23427 คน